EFT je zkrtatka pro Emotional Freedom Techniques , v češtině ve volné překladu - technika emoční svobody. EFT je meridiánová terapie řadící se ve světě mezi velmi uznávané techniky energetické psychologie. Je to v podstatě psychologická forma akupresury založená na objevu, že příčinou všech negativních emocí je porucha v našem energetickém systému. Dá se použít na jakýkoli emoční, psychický a fyzický problém. Tato metoda nepotlačuje problém, ale hledá jeho příčinu. Často pomáhá tam, kde ostatní metody selhaly.

Jak metoda EFT funguje

Metoda, která je tolik odlišná od jiných metod, vypadá, pro neznalé trochu legračně, ale je překvapivě rychlá, účinná a přitom hledá pravou příčinu problému uvnitř vašeho těla a mysli. Pomocí EFT se pracuje jak s psychikou, tak i s fyzickým tělem a tak dochází k uvolnění negativních emocí, úlevě a osvobození od problému. Pomocí jemného poťukávání meridiánových bodů a práce s psychikou stimuluje jemnohmotné energie v lidském těle .Dá se použít na jakýkoliv emoční, fyzický a psychický problém.

Jak metoda EFT funguje?

EFT terapie pomáhá velmi účinně a odstraňuje: strachy, fobie, stres, úzkost, alergie, deprese, nízké sebevědomí, vztahy, nespavost, dětské potíže a zdravotní problémy. Naše emoce mají přímí vliv na způsob fungování buněk v těle. Obsah každého emočního konfliktu je přímo vázán na konkrétní orgán a s tím spojené symptomy.
Klíč k uzdravení nakonec spočívá v kontrole našich přesvědčení a emocí.
Metoda EFT úspěšně zvládá i terapie s dětmi i malé děti prožívají své emoce a trápení. Emoční bloky - např. noční pomočování, alergie menší i větší zdravotní potíže se dají velmi dobře odstranit. Terapie probíhá v přítomnosti jednoho z rodičů. Je řešena formou hry, dítě mnohdy ani nepozná,že jde o terapii.
V dnešní době se úspěšně používá k odstranění našich limitujících přesvědčení. Spolu se Zákonem přitažlivosti se nechá metoda EFT použít k dosažení našich cílů.


Více informací o technice emoční svobody (EFT)