Emoční koučink otevírá nový pohled na vnímání různých životních  situací a prožívaných emočních stavů. Přináší možnost přenastavení dosavadního pohledu na stávající situaci či problém. V průběhu rozhovoru společně hledáme příčiny a rozkrýváme emoční bloky. Ty jsou ve většině případů uloženy v našem podvědomí. Počátek mnoha problémů nacházíme v dětství a v našich převzatých podvědomých vzorech  a přesvědčeních. Můžeme je nazvat doslova emočními rovnicemi, podle kterých se nám v životě opakují podobné situace. Důležité je pochopení přijetí stávající sitace.  Hlavním  pomocníkem je nám práce s energií, kdy stimulováním určitých energetických bodů v našem systému meridiánovývh drah uvolňujeme jemným poťukáváním konečky prstů body na těle ( tappink) a tím uvolňujeme energetické blokády, které znemožňují plynulý tok energie v našem těle. Mnohdy nestačí jedno terapeutické sezení na vyřešení stávajícího problému. Proto pokud je klient odhodlaný udělat pozitivní změnu ve svém životě je navázán diskrétní terapeutický vztah a je veden tak, aby mohl sám doma pracovat na svých problémech a tak velkou měrou podporoval práci kouče. Ke každému klientovi je přistupováno individuálně a je mu vypracován koučovací program na míru, tak aby mohl se svými emocemi pracovat, vyznat se v nich a zvládat je. Tímto způsobem můžeme pracovat na dlouhodobých problémech, které se týkají například strachů, nízkého sebevědomí, vztahů na pracovišti, problémů se seznámením, s hledáním nové práce, nového vztahu a pod. Klient je veden k tomu aby zvládl mít své emoce pod kontrolou, uvědomil si sílu svých myšlenek a přesvědčení, naučil se žít  v souladu se zákony Universa a našel emoční svobodu a cestu ze svých problémů. První krok začíná uvědoměním si, co nechci. Druhý krok je převzetí odpovědnosti za svůj život .Třetí krok je odvaha začít. To rozhodnutí je na vás. Vaši práci za vás neudělám, ale dovolím si být vaším průvodcem a ukazatelem cesty ke svobodě, zdraví a spokojenosti. Věřte, že to stojí za to.