• EFT terapie
 • Terapie EFT 
 •  Nezávazná konzultace zdarma 30 minut online. Telefonicky nebo přes skype.
 • Délka  1 hod.terapíe je 900.- Kč
 • Terapie trvá  většinou  cca v délce  1,5 hod. v ceně  1.300,- Kč
 • 2 hod. 1.700,- Kč
 • 2,5 hod. 2.100,-
 • max. 3 hod. v rámci jednoho terapeut. sezení je cena 
 •  max.2.400,- Kč
 • Platba v hotovosti
 • Mám zájemEmoční

 

 • EFT terapie děti
 • Terapie děti do 15 let
 • Délka jedné terapie je cca 1 hodina 500- Kč
 • max. 1,5 hod.700,- Kč 
 • NOVINKA
 • Možnost skryté terapie v rod.prostředí cena za hodinu 
 • K ceně se připočítává náhrada za dopravu, dle aktuálních cen.
 • Mám zájem
 • Emoční koučink a terapie
 • Vhodné pro klienty, kteří chtějí dlouhodobě pracovat na svých osobních problémech
 • Individuální terapie a koučink. Výuka, práce s emocemi, myšlenkou a energií 
 • Cena 2 hod.osobní konzultace -výuky 1800 Kč
 • V ceně jsou zahrnuty pracovní materiály. Klientovi je poskytnuta další podpora v jeho rozvoji formou případné telefonické konzultace zdarma.
 • Balíček konzultací 6 hodin -5.000 Kč

 

 • Terapie přes skype
 • 1 hod. EFT terapie 
 • 700,- Kč
 • Za službu zaplatíte až po terapii, převodem na účet !
 • (nebudete kupovat přeci zajíce v pytli)
 • Mám zájem

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobní seznamovací konzultace zdarma 

Nabídka je určena vám, kteří o této metodě slyšíte poprvé. Pomůžu vám zjistit, zda metoda EFT je pro váš problém vhodná a vysvětlit vám techniku. Tato konzultace napomůže ve vašem rozhodování, zda využijete mé služby nebo se rozhodnete jinak. Nic tím neztratíte, můžete jen získat.Vysvětlím vám jaké používám techniky, jak dlouho sezení trvá, na co lze EFT použít, kolik stojí terapie, čeho se nemusíte obávat - můžete se optat na vše co vás na EFT zajímá. První konzultace cca 30 minut - ZDARMA.

Pokud jste ve vážné finanční situaci, nevíte si rady se svým životem a je pro vás terapie momentálně přepych - určitě přijďte, řešení spolu najdeme - nikdy není pozdě začít měnit svůj život a finance můžeme nahradit jinak.

Délka terapie je různá, podle problému, který se řeší. Doporučuji si udělat čas minimálně 1,5 až 2 hodiny. Není dobře pokud klient spěchá a odešel by dříve, než je nutné (tzv. emočně nedoladěn). Pokud v sobě klient nosí problém delší dobu, těžko vyřešíme vše na jednom sezení. Doporučuji 2-3 sezení minimálně, ale záleží na každém klientovi.
Terapie nenahrazuje lékařskou péči a není hrazena žádnou zdravotní pojišťovnou. Při práci s klientem je dodržována naprostá osobní diskrétnost.

Skrytá terapie v rodinném prostředí pro děti- jedná se citlivý přístup k dětem tzv. terapie hrou. Pokud dospělý člověk hledá pomoc a jde na terapii k někomu, koho nezná, může cítit stres a napětí z neznáma. Jak se asi může cítit dítě, kterého rodič vede někam, kde to nezná, s představou, že je nějaké "rozbité", ať ho někdo "opraví". Zkuste se nad tím zamyslet. Důležité je, aby se dítě cítilo bezpečně a navázalo vztah s terapeutem,na šlo v něm důvěru a pochopilo, že mu chce pomoci. Žádné dítě není "rozbité" ale většina neumí pracovat se svými emocemi, protože je to nikdo neučí. Pokud se rodič rozhodne pro tuto formu terapii, domluvíme si předem podmínky a probereme situaci, která způsobuje dítěti problém. Mým úkolem je pak navázat vztah a hravou formou zapojit dítě do terapie. Má osobní zkušenost je, že dítě se cítí v rodinném prostředí bezpečně a je více otevřené.

Této práci se věnuji na plný úvazek a profesionálně. Ceny nejsou hrazeny žádnou zdravotní pojišťovnou. V ceně jsou zahrnuté veškeré náklady na podnikatelskou činnost, náklady na pronájem, služby, osobní mzdu a náklady na stále se doplňující vzdělání v oblasti osobního rozvoje.

Služby, které vám předávám, dávám z celého svého srdce, a tím nejlepším možným způsobem s pokorou a láskou. Děkuji, že i vy respektujete moji cenu.

Platba v hotovosti na místě, případně na účet( dle domluvy). V nouzových případech je možné domluvit splátky či najít jiné řešení. Při dlouhobé spolupráci je možné domluvit individuální slevu.

Platba na účet 2201986071 / 2010  Fio banka

Ceník aktualizovaný 1.1.2023

Zásady ochrany osobních údajů

 I.

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jana Grohmanová,  IČ: 63291959Jana Grohmanová je zapsána v Živnostenském rejstříku od 25.3.1996

 Kontaktní údaje správce jsou: Jana Grohmanová, Mlýnská 1065, Strakonice I 386 01.email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. tel.736 670 60

2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.  

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů 

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.  

 III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajůZákonným důvodem zpracování osobních údajů je  .

Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a  newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

Účelem zpracování osobních údajů je 

Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.  

Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.  

 IV.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje :

Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle …. let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.  

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.  

 V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby  

Podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

Podílející se na zajištění provozu služeb a jišťující marketingové služby. 

Správce nemá / má v  úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.  

 VI.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte  

Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

Právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 

Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.  

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. 

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z  internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 22.5..2022.