EFT je zkratka pro Emotional Freedom Techniques, v češtině ve volné překladu - technika emoční svobody. EFT je meridiánová terapie řadící se ve světě mezi velmi uznávané techniky energetické psychologie. Je to v podstatě psychologická forma akupresury založená na objevu, že příčinou všech negativních emocí je porucha v našem energetickém systému. Dá se použít na jakýkoli emoční, psychický a fyzický problém. Tato metoda nepotlačuje problém, ale hledá jeho příčinu. Často pomáhá tam, kde ostatní metody selhaly.

Metoda, která je tolik odlišná od jiných metod, vypadá, pro neznalé trochu legračně, ale je překvapivě rychlá, účinná, a přitom hledá pravou příčinu problému uvnitř vašeho těla a mysli. Pomocí EFT se pracuje jak s psychikou, tak i s fyzickým tělem a tak dochází k uvolnění negativních emocí, úlevě a osvobození od problému. Pomocí jemného poťukávání meridiánových bodů a práce s psychikou stimuluje jemnohmotné energie v lidském těle. Dá se použít na jakýkoliv emoční, fyzický a psychický problém.

 

EFT terapie pomáhá velmi účinně a odstraňuje: strachy, fobie, stres, úzkost, alergie, deprese, nízké sebevědomí, vztahy, nespavost, dětské potíže a zdravotní problémy. Naše emoce mají přímí vliv na způsob fungování buněk v těle. Obsah každého emočního konfliktu je přímo vázán na konkrétní orgán a s tím spojené symptomy.
Klíč k uzdravení nakonec spočívá v kontrole našich přesvědčení a emocí.
Metoda EFT úspěšně zvládá i terapie s dětmi i malé děti prožívají své emoce a trápení. Emoční bloky - např. noční pomočování, alergie menší i větší zdravotní potíže se dají velmi dobře odstranit. Terapie probíhá v přítomnosti jednoho z rodičů. Je řešena formou hry, dítě mnohdy ani nepozná,že jde o terapii.
V dnešní době se úspěšně používá k odstranění našich limitujících přesvědčení. Spolu se Zákonem přitažlivosti se nechá metoda EFT použít k dosažení našich cílů.

 

Proč tahle trochu „ujetá“ metoda opravdu funguje?

 EFT – technika emoční svobody, jako cesta k osobní svobodě. Nic se neděje v životě náhodou. Ani to, když se více než před třiceti léty cítil Dr. Roger Callahan ( doktor psychologie) v koncích. Přes rok k němu docházela na terapie klientka Mary, která od dětství bojovala si silnou fóbií z vody. Trauma jí dělalo i koupání vlastních dětí a pohled na vodu. Doktor Callahan vyzkoušel všechny lékařsky nastudované terapie, kognitivní terapii, hypnózu, relaxační terapii, racionálně relaxační terapii a mnohé a mnohé další. Bohužel bez větších úspěchů. Sám byl z tohoto neúspěchu flustrovaný.Callahana zajímalo jak fungují tělo a mysl. V tu dobu se zajímal o čínskou medicínu a studoval meridiány a na nich umístěné body. Meridiány vedou po obou stranách těla a každý meridián má určité zakončení. Je to místo na těle, přes který máme přístup k celé energetické dráze našeho těla.

Když Mary při jednom terapeutickém sezení prohlásila, že když si vzpomene na vodu, sevře se jí žaludek, tak Callahana napadlo začít poklepávat na koncový bod meridiánu žaludku. Klientka tak propojila svou myšlenku na vodu, vnímala konkrétní emoci v těle a aktivací příslušného energetického kanálu, došlo k obnovení toku energie a zároveň uvolněn tohoto stresujícího problému. Mary byla po dlouhé době konečně zbavena svého problému se strachem z vody. Doktor Callahen začal více studovat toto propojení a dal vzniknout nové metodě TFT- terapie myšlenkového pole. Bohužel systém používání energetických drah v propojení na konkrétní problémy byl sice velmi účinný, ale složitý. V tu dobu oslovila tato metoda jiného muže. Ing. Gary Craig, který začal tuto metodu s velkým zájmem studovat ji zjednodušil, ale se stejnými léčebnými účinky. Tak vznikla metoda EFT -technika emoční svobody.

A proč tohle legrační a pro někoho trochu „ujeté“ ťukání funguje? Můžeme si to vědecky vysvětlit.

Prožíváme-li nějaký negativní emocionální stav (zlost, strach, bezmoc), je náš mozek okamžitě ve střehu. Připravuje tělo na fakt, že brzy dojde na reakci útok nebo útěk. Spínačem a poplašným zařízením v našem mozku, který to má vše na starost je Amygdala. Zvýší se v těle hladina adrenalinu, svaly se napnou, změní se krevní tlak, srdeční tep a hladina cukru v krvi. To vše potřebujeme k tomu, abychom mohli čelit případnému nebezpečí. Bohužel naše tělo neumí rozlišovat pokud je hrozba skutečná nebo jen vyvolaná určitou emoční vzpomínkou.

Naše negativní zážitky z minulosti mohou naprogramovat amygdalu, tak že zapne poplašné zařízení, vlastně sepne deaktivaci senzitivní dráhy v mozku, pokaždé když se objeví podnět připomínající určitou situaci. Může to být určitý člověk, předmět, vůně, jídlo apod.

Metoda EFT, která je založena ne jemným poklepáváním příslušných koncových bodů meridiánových drah v návaznosti na naše emoce a myšlenky. Způsobí, že se v našem těle poklepáváním vypne poplašné zařízení amygdaly a dojde ke zklidňující reakci. Poklepáváni snižuje činnost amygdaly a dalšího limbického systému mozku spojených s pocity strachu.

Mluvíme-li třeba jako dítě před třídou a totálně se ztrapníme, uloží naše mysl do svého podvědomí tuto vzpomínku. Naše podvědomí má za úkol nás chránit. Pokud budeme mít někde veřejně příště vystupovat, může naše amygdala sepnout poplach pozor – bude hrozit opět stejné ztrapnění, stejné nebezpečí. V tu chvíli nás má strach v každém případě chránit. Ale chrání nás nebo omezuje?

Poklepávání na akupunkturní body meridiánů tvoří součást nové vědecké oblasti – energetická psychologie. Nezpracované emoce, názory a traumata působí dál a ovládají náš život.

Důležité upozornění:

Informace na této webové stránce jsou čistě pro vzdělávací účely, ale v žádném případě nenahrazují  lékařskou a psychologickou diagnostiku a léčbu. Doporučuji, vyhledejte prosím odbornou lékařskou a psychologickou diagnostiku a radu pro všechny vaše zdravotní a duševní stavy. Pokud si s vámi neví rady nebo nechcete zůstat na lécích a jste ochotni převzít plnou odpovědnost za své myšlenky a pocity, pomohu vám najít příčinu problému a společně ji můžeme odstranit. Metoda EFT nenahrazuje lékařskou péči a není proto hrazena žádnou pojišťovnou. Pokud na váš problém není metoda EFT vhodná, doporučím vám jiné možnosti.

 

 


Více informací o technice emoční svobody (EFT)