stress 391657 640

           13.10.2019 Strakonice 

Kurz vhodný  pro všechny, kdo chtějí zvládat svůj život a být v pohodě.

 

Co se na kurzu dozvíte:

 

Co je stres a jeho negativní vliv na náš život.

Studio Daja – Strakonice

Vzdělávání v oblasti osobního rozvojelogo DAJA 1

Přednášky, workshopy, semináře, emoční koučink, výukové a vzdělávací programy pro děti a mládež. Osobní konzultace a terapeutická činnost.

Nabídka přednášek 

1. Důležitost emocí ve vašem životě aneb to, co vám u lékaře asi neřeknou.

Naše fyzické tělo reaguje na naše myšlenky a emoce. Potlačené a energeticky nezpracované emoce, mohou způsobovat řadu zdravotních a psychických problémů. Statistiky uvádějí, že90%nemocí je psychosomatických. Pojďte odhalit tajemství nemocí a emocí. I vy máte léčení ve svých rukou. Přišel čas převzít za svoje emoce plnou odpovědnost.

 2. Sebeláska, zkratka k cestě osobního rozvoje.

Většina z nás nemá v sobě sebelásku zpracovanou, což se projevuje nesprávným přístupem k sobě a okolí. Nejvíce zažitý vzorec je, že hledáme lásku venku, místo uvnitř. Pojďme si popovídat o tom, jak je sebeláska v našem životě důležitá a jak je třeba jí postavit v životě na první místo. Přišel čas otevřít svá srdce a přijmout sami sebe bezpodmínečnou láskou. Sebeláska je klíč k prosperujícímu, zdravému a šťastnému životu.

 3. Strach a stres – jeho negativní vliv na náš život a naše zdraví.

Strach je dobrý sluha ale špatný pán. Pokud nás strach chrání, je to v naprostém pořádku. Pokud nás ničí, omezuje a blokuje náš život, je na čase to změnit. Se strachem nepotřebuje bojovat, potřebujeme ho přijmout. Strach je emoce a určitá forma energie a jako s energií je třeba pracovat.

Dlouhodobý stres je příčinou většiny chronických zdravotních problémů. Žijeme ve stresu, aniž bychom si to uvědomovali. Pojďte si říci více o tom, jak nám stres škodí a jak se ho eliminovat.

Existují techniky, které vás strachu umí velmi rychle zbavit, tak si ho nezapomeňte si vzít s sebou, ukážeme si to v praxi.

4. Naše podvědomé programy a přesvědčení, a jejich negativní vliv na náš život.

Náš svět je zrcadlem a odrazem našich podvědomých programů a přesvědčení. Proč si do života přitahujeme pořád stejné situace a nemůžeme to změnit? Je třeba se podívat hlouběji do našich myšlenek a podvědomých programů. Změna začíná vždy uvnitř nás. Možná dostanete konečně odpověď na vaše problémy.

5. Zdravé emoční rodičovství.

Naše děti s námi od mala komunikují přes emoce. Často si z jejich emocemi nevíme rady a sami propadáme negativním pocitům. Mnoho problémů v dospělosti má totiž kořenovou příčinu právě v dětství.

Přišel čas otevřít nový šuplík s informacemi o zdravém emočním rodičovství. Možná proto, abychom nedělali stejné chyby jako naše rodiče.

6. Minulost je stínem tvojí přítomnosti aneb moc přítomného okamžiku.

Náš život je v podstatě neustálé prolínání minulosti, přítomnosti a budoucnosti. To, co bylo před minutou a hodinou se stává naší minulostí to co bude za minutu a hodinu je naše budoucnost. Naše minulost ovlivňuje naši budoucnost. Změnou úhlu pohledu na vaši minulost, můžete změnit svoji budoucnost. V podstatě nejdůležitější čas, kdy to můžete udělat je TADY A TEĎ.

Minulost se již stala, tu nemůžeme změnit. Jediné, co změnit můžeme je úhel vnímání toho co se stalo. Pojďme se podívat pod pokličku tajemství kvantové fyziky a zákonitostí Vesmíru. Pokud uzdravíte svoji minulost, uzdravíte nejen svoje vztahy ale i svoje zdraví.

7. Léčivá síla odpuštění, lásky a vděčnosti.

Představte si, že by existovala úžasná medicína s jedinečnými léčivými schopnostmi, bez vedlejších negativních účinků, a ještě k tomu zdarma. Měli byste o ni zájem? Naše emoce jsou energií, která ovlivňuje našich biologii těla. Naše emoce nás mohou doslova zabít nebo uzdravit. Co si vyberete Vy?

8. Role oběti a kritika.

Mnoho lidí je doslova zaseknuto v myšlenkových rolí ega. Nejčastějšími rolemi je role kritika a oběti. Pokud si neustále ve svém životě na něco nebo někoho stěžujete, děláte si život opravdu těžký. Přijímáte-li naopak neustále kritiku od ostatních a neumíte-li říci NE a máte nedostatek své vlastní sebe-hodnoty a sebelásky, stáváte se často obětí, a to vám bere vaši vlastní energii a sílu. Ničí to i vaše zdraví a vaše vztahy. Pojďte si naučit, jak z těchto rolí vystoupit.

9. Hubnutí začíná od hlavy.

Vaše hubnutí začíná od hlavy. Mozek řídí všechno. Vaše emoce rozhodují o tom, jakou máte náladu a po čem toužíte. Než začnete přemlouvat tělo, napřed přesvědčte svůj mozek. On tomu musí uvěřit. Vaše psychika, podvědomé programy a přesvědčení má na hubnutí zásadní vliv.

10. Planeta Země zvyšuje své vibrace, co to pro nás znamená?

Svět, jaký jsme doposud znali se nám hroutí. Země se ve svém vývoji dostala do bodu, kdy je připravena přejít do vyšších vibračních frekvencí. Je to běžná součást evoluce veškerého života ve vesmíru. Tento proces se nazývá vzestup planety. Každý jsme součástí tohoto procesu a každý z nás jsme pro tuto dobu velice důležití. Jde především o proces posunu vědomí každého z nás. Je třeba se posunout z ega do srdce a zvládnout vibrační přesun z 3D reality do 5D, a to je možné jen přes emoční tělo. Pokud vás tyto informace zajímají a není vám lhostejná budoucnost lidstva, přijďte si na toto téma popovídat.

11. Metoda EFT – technika emoční svobody

Energetická psychologie se dnes řadí mezi přední techniky v práci s emocemi a energií vlastního těla. Patří sem i celosvětově uznávaná technika EFT. EFT je zkratka pro Emotional Freedom Techniques, v češtině ve volné překladu -technika emoční svobody. EFT je meridiánová terapie řadící se ve světě mezi velmi uznávané techniky energetické psychologie. Je to v podstatě psychologická forma akupresury založená na objevu, že příčinou všech negativních emocí je porucha v našem energetickém systému. Dá se použít na jakýkoli emoční, psychický a fyzický problém. Tato metoda nepotlačuje problém, ale hledá jeho příčinu. Často pomáhá tam, kde ostatní metody selhaly. Tato přednáška je spojena s praktickými ukázkami (dobrovolníků), jak se s emocemi a energií nechá rychle pracovat.

Tematické přednášky jsou 60-90 minut. Cena přednášek je individuální, po domluvě.

Tematické pracovní workshopy 

Workshop nabízí bližší možnost seznámit se s danou tématikou. Dává možnost si vyzkoušet v praxi různá cvičení a návody, jak řešit daný problém.

Jak se zbavit trémy, strachu ze zkoušek a z mluvení na veřejnosti.

Mluvit na veřejnosti, může být pro mnohé lidi traumatizující situací. Můžete mít trému u zkoušky či pohovoru. Poctivě se připravujete a při zkoušení nebo pohovoru vám strach zablokuje mysl a nejste schopni si na nic vzpomenout. Můžete mít problém i u běžných pohovorů nebo při prezentaci ve vašem zaměstnání. Naše tělo reaguje na základě určité zkušenosti z minulosti a vytváří nám podobný strach a obavu. Pojďte se v praxi naučit, jak odblokovat trému a strach na základě energetických cvičení a dalších skvělých technik.

Energie vašich slov, myšlenek a emocí.

Workshop zaměřený na pracovní část, kde si vysvětlíme a naučíme pracovat se svými vlastními myšlenkami a slovy. Naše vlastní slova a myšlenky nás mohou stavět do role oběti nebo role tvůrce. Pojďte se v praxi naučit tvořit svůj život vědomě a převzít tak plnou odpovědnost za svůj život.

 Workshop pro děti a rodiče:

Jak odblokovat omezující strach u vašich dětí.

I vaše děti mohou trpět strachem a obavami. Může to být strach ze zubaře, ze zkoušení, z výšek, ze zvířat apod. Kouzelník Eftík naučí vaše děti, jak se se strachem kouzlí, tak aby je nemusel omezovat. Energetická psychologie umí hravou formou propojit dětskou představivost s energetickým cvičením. Děti se naučí formou hry na kouzelníky uvolňovat své vlastní strachy. Vhodné pro děti základních tříd.

Workshop zaměřený na odblokování strachu ze řízení automobilu.

Speciálně zaměřený pracovní workshop zaměřený na strach ze řízení automobilu. Spousta řidiček a někdy řidičů vlastní řidičský průkaz, ale jejich vlastní strach jim brání začít jezdit. Příčinou může být nízké sebevědomí, nejistota, nehoda nebo úraz při dopravní nehodě apod. Strach je dobrý sluha, ale špatný pán. Pokud nás chrání je to v naprostém pořádku, pokud nás omezuje je dobré ho zpracovat. Pomocí práce s energií a emocemi lze tento strach zvládnou jednou pro vždy.

Workshop - Aby vaše energie vrněly blahem.

Workshop zaměřený na práci se s vlastními energiemi. Naše tělo je tvořeno energií. Pokud energie v těle neproudí plynule a tvoří určité blokády, je naše tělo oslabeno a může snadno trpět psychickými a fyzickými problémy. V dnešní době se staráme o své fyzické tělo, ale na své energetické tělo zapomínáme. Do popředí se stále více dostává energetická medicína, která je budoucnosti v léčení. Pojďte se naučit základní cviky, jak pracovat s touto energií a udržovat své tělo v energetické rovnováze.

Pracovní workshopy jsou 3-4 hodinové. Cena výukového programu včetně pracovních materiálů je v rozmezí 500 až 1.000,-Kč, podle typu workshopu a místa konání.

Celodenní, transformační a výukové kurzy.

Základní kurz metody EFT pro vlastní použití.

MetodaEFT je mezinárodní uznávanou technikou spadající do oboru energetické psychologie. Naše uspěchaná doba je pro některé lidi velice stresující a nejsou schopni zvládat svoje emoce a svůj život. Metoda EFT je svépomocným nástrojem, jak zvládat svoje emoce v každodenním životě (strach, vztek, bezmoc, lítost, pocit viny apod). Naučíte se pracovat se svými emocemi. Zlepšíte tak nejen svou psychiku, ale i své zdraví a vztahy, protože ty jsou na vašich emocích závislé. Otevírá se vám možnost naučit se dovednost, která vám po všech stránkách zlepší váš život a vždy ji budete mít po ruce. Pracovní materiály jsou v ceně kurzovného. Kurz není certifikační a neopravňuje k provozování terapeutické praxe.

Jak pracovat s našimi negativními blokujícími podvědomými programy a vyčistit svoji podvědomou mysl.

Naše vědomá mysl řídí z 10 % náš život. 90%našeho života řídí ale naše mysl podvědomá a nahrané programy v naší mysli. Často vědomě chceme změnit svůj život, ale nejde nám to a stále se točíme v začarovaném kruhu. Změna je třeba udělat na podvědomé úrovni naší mysli. Pokud chcete poodhalit tajemství vaší mysli a naučit se pracovat se svými blokujícími programy a nastartovat pozitivní změnu ve vašem životě je tento kurz vhodný právě pro vás. Pracovní a výukový materiál v ceně kurzovného.

Neznalost zákona neomlouvá aneb zákon přitažlivosti v praxi.

Vesmírné zákony mají svá pravidla a zákony. Tento zákon bohužel nelze změnit ani ovlivnit. Lze ho pouze pochopit a naučit se s ním být v souladu. Nestačí pouze pozitivně myslet, ale musíme se naučit pozitivně vibrovat, a to je veliký rozdíl. Pokud chcete nastartovat svůj život a být v souladu s těmito vesmírnými zákony pojďte se naučit, jak tento zákon používat, aby vám opravdu fungoval. Vaše mysl má svou vlastní GPS, pouze ji většina z nás neumí používat ke svému prospěchu. Na tomto kurzu se dozvíte, jak vše propojit do vašeho běžného života, včetně návodu k použití.

Celodenní kurzy jsou v rozsahu 7 – 9 hodin v cenovém rozmezí 1.800,- až 3.000,- Kč. Cenu kurzovného ovlivňuje doprava do místa určení kurzu a cena za nájemné prostor.

Na workshopy a kurzy navazuje další případná spolupráce na řešení individuálních problémů, v rámci osobní terapii nebo koučinku. Pokud tuto spolupráci využijí účastníci workshopů nebo kurzů je jim nabídnuta sleva.

Přednášku, workshop nebo kurz je možné udělat v místě vašeho bydliště nebo vaší firmy. Smluvní podmínky lze domluvit přes email nebo telefonicky.

Kontakt: www.studiodaja.cz

Email : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. tel. 736 670 603

Proč si zvolit náš kurz nebo přednášku?

Individuální a osobitý přístup.

Přes deset let praxe v oboru energetické psychologie, práce s klienty.

Specializace na metodou EFT, Faster EFT, práce s vizualizací.

Práce s energií, technikou otevřeného srdce.

Vědomosti a znalosti předávám s pokorou, láskou, citlivostí a empatií. Volím individuální přístup ke každému klientovi a zachovám diskrétnost.

Na případnou spolupráci se těší Jana Grohmanová

Přednášku, workshop nebo kurz je možné udělat v místě vašeho bydliště nebo vaší firmy. Smluvní podmínky lze domluvit přes email nebo telefonicky.

Kontakt: www.studiodaja.cz

Email : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. tel. 736 670 603

kid 160097 640Jak se nechat přestat ovládat našimi strachy a naučit se s nimi pracovat.

Strach je dobrý sluha ale špatný pán. Strach nám dokáže zachránit život ale může nám způsobovat řadu psychických problémů a nemocí. Přestaňte utíkat před svým strachem a postavte se mu čelem. Nemusíte ho potlačovat ani přemáhat, stačí ho přijmout, prožít a bezpečně uvolnit.

 

Strach je energie a vy se s touto energií naučíte pracovat, tak aby jste svůj strach mohli bezpečně zvládnout.

Seznámíte se prakticky s metodou, která je vám doslova při ruce kdykoliv potřebujete mít svůj strach pod kontrolou. Zaměříme se na energii vlastního těla, emoce a myšlenky. V praxi si vyzkoušíte jak se metodou EFT ( technika emoční svobody) lze osvobodit od svých strachů.

 

Pracovní workshop je 4 hodinový.Cena 500,- Kč, včetně pracovních materiálů . Termíny se připravují. Lektor kurzu - Jana Grohmanová - certifikovaný terapeut a kouč metody EFT

" Život začíná tam kde končí strach " Budha

 

 

 

Nabídka přednášek pro organizace, kluby, čajovny a pod. Téma přednášek :

 

Jarní úklid našich negativních myšlenek a emocí ?

spring 276014 640

 

Paprsky vracejícího slunka nás lákají k jarnímu úklidu našich

bytů. Jarní detoxikaci našeho fyzického těla a k celkové očistě.Mnohdy zapomínáme ne naši emocionální a duchovní stránku. Naše tělo je úzce propojeno s našimi myšlenkami a pocity. Pokud čistíte svoje fyzické tělo od všech škodlivin, které do sebe přijmeme v podobě stravy je to v pořádku a je to v dnešní době opravdu třeba. Zamysleli jste se někdy nad tím jak mohou být toxické a škodlivé vaše negativní myšlenky a emoce a dokáží s vaším tělem udělat ?

Pokud se chcete dozvědět více o škodlivosti vašeho negativního myšlení v návaznosti na na vaše prožívání

negativních emocí jste srdečně vítání tuto přednášku.

 

woman 565104 640Důležitost emocí ve vašem životě - aneb to co vám u lékaře určitě neřeknou

Naše fyzické tělo reaguje na naše myšlenky a emoce – pojďte odhalit jejich tajemství.

Specialisté na psychosomatiku a si uvědomují jak je propojeno naše tělo. Potlačené a energeticky nezpracované emoce nám mohou způsobit řadu našich problémů a závažných nemocí. Prevence je jedním ze způsobů jak se těmto problémům vyhnout. Pojďte se dozvědět více  o tom jak funguje naše podvědomá mysl a popovídat si na dané  téma se zkušeným terapeutem.

 

 

man 2814937 640Vztahy jsou jako naše projekce - zrcadla vztahů

Náš život je odrazem našich emocí, myšlenek a přesvědčení. Myšlenka je energie a vše ve

Vesmíru je tvořeno energií a tyto energie sevzájemně přitahují. Mnohdy bohužel přitahujeme i to co nechceme, tajemství těchto zrcadel je schováno v našem podvědomí. Přijďte si popovídat na toto velmi zajímavé téma.

approval 15914 640

 

Sebeláska a sebevědomí

Sebepřijetí a sebeláska jsou základní pilíře pro hodnotný a naplněný život. Pravá sebeláska vychází z úrovně srdce

nikoli z úrovně ega. Proto jsou její energetické hodnoty velmi rozdílné. Láska je tou nejsilnější energií na tétoplanetě. Láska je zkratka ke šťastnému a spokojenému životu.

 

 

 cartoon 1082114 640Zdravé emoční rodičovství

Pokud chceme pochopit emoční reakce našich dětí, je třeba pochopit a vyznat se napřed ve

svých vlastních  emocí. Je možné být dobrým rodičem na fyzické úrovni ale špatným rodičem na úrovni emoční. Většina rad o rodičovství ignoruje svět emocí. Zaměřujeme se na opravu špatného chování, zatímco přehlížíme pocity a emoce, které toto chování způsobují a motivují. Rodiče dnes dělají tři zásadní chyby. Ignorují nebo zavrhují pocity svých dětí, uplatňují lásku s podmínkami a nenabízí dětem vedení jak se mají skrze své emoce dostat Jsme doslova programátoři podvědomí našich dětí. Pozor co jím říkáme a čemu pak věří a od toho se odvíjí celý jejich budoucí život.

 

fear 3117823 640Strach a jeho negativní vliv na náš život

Pokud neustále schováváte svůj strach pod pokličkou nebo s ním bojujete a utíkáte před ním – zastavte, to není  řešení.  ( může to být strach mluvit na veřejnosti, strach z nemoci, budoucnosti, strach z vody, výšek, různé fóbie a pod. )

Strach doslova ničí vaše tělo a váš život.  Strach způsobuje velkou řadu našich problémů . Strach je energie a jako s energiií se s ním nechá pracovat. I vy se snadno vašich strachů a fobiíí můžete zbavit. chcete  se dozvědět více ? Pokud máte strach přijít tak věřte, že toto povídání je právě pro vás důležité. Každý problém má své řešení a i na váš strach nemůsíte potlačovat - řešení existuje. 

 

 

Úrovně lidského vědomí, našeho vibrační nastavení aneb proč je důležité být v pohodě.

earth 2841056 640

Naše myšlenky a emoce ovlivňují určitý stupeň našeho vibračního nastavení a našeho vědomí. Úroveň lidského vědomí ovlivňuje nejen nás ale i naše okolí.

Změnou našeho vibračního nastavení měníme i naši realitu.

 

Chcete se dozvědět více ?

 

 

 

dementia 595638 640

 

Workshop – pracovní seminář 18 – 21hod.

Energie našich slov, myšlenek a emocí

Náš život je odrazem našich emocí, myšlenek a přesvědčení. Myšlenka je energie a vše ve 

Vesmíru je tvořeno energií a tyto energie se vzájemně přitahují. Mnohdy bohužel přitahujeme i toco nechceme, tajemství těchto zrcadel je schováno v našem podvědomí. Pojďte se zamyslet nad svými myšlenkami a energiemi slov. Pojďte se zkusit naučit přemýšlet, mluvit a cítit trochu jinak než doposud.V praktických částech workshopu se podíváme na jednotlivá slova a jejich energetický význam a prozkoumáme naše myšlenky.

 

 head 3001159 6401Workshop – pracovní seminář 18 – 21hod. 

Jak se přestat nechat ovládat našimi strachy

Strach je dobrý sluha ale špatný pán. Strach nám dokáže zachránit život, ale může nám způsobovat řadu psychických problémů a nemocí. Strach je energie a vy se s touto energií naučíte pracovat tak, aby jste svůj strach mohli bezpečně zvládnout. Seznámíte se prakticky s metodou která je vám doslova při ruce kdykoliv potřebujete mít svůj strach pod kontrolou. Dle návodu se naučíte jak zvládat každodenní nepříjemné strachy a omezení , včetně praktických ukázek.

 

Pokud by jste měli zájem o některé téma, kontaktujte mě. Přednášky jsou 1,5 až 2 hod. záleží na domluvě. Cena 2 hod. přednášky je pro účastníka 150,- Kč. Pokud by šlo o organizaci je možné domluvit individuální cenu. Tel.č. 736 670 603 Jana Grohmanová  / www.studiodaja.cz  / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

judge 300551 640

 

Energie našich slov, myšlenek a emocí

aneb síla vědomé přítomnosti 

pracovní workshop  

 

 18.11. 2018 nedělní odpoledne 16-18 hod.

  

Naše slova, myšlenky a emoce mají neskutečnou sílu ovlivňovat náš život. Pojďme si pohrát s energií našich slov, myšlenek a emocí. 

Udělejte první krok k pozitivní změně ve vašem životě. Náš život je odrazem našich myšlenek a emocí. Bohužel si mnohdy neuvědomujeme, že naše tělo doslova reaguje na naše emoce. Pojďte se podívat  na své myšlenky.  Cesta  ke změně ve