Studio Daja – Strakonice

Vzdělávání v oblasti osobního rozvojelogo DAJA 1

Přednášky, workshopy, semináře, emoční koučink, výukové a vzdělávací programy pro děti a mládež. Osobní konzultace a terapeutická činnost.

Nabídka tématických přednášek 

1. Důležitost emocí ve vašem životě, aneb to co vám u lékaře asi neřeknou.

Naše fyzické tělo reaguje na naše myšlenky a emoce. Potlačené a energeticky nezpracované emoce, mohou způsobovat řadu zdravotních a psychických problémů. Statistiky uvádějí, že 90% nemocí je psychosomatických. Pojďte odhalit tajemství těchto energií. I vy máte léčení ve svých rukou. Přišel čas převzít za svoje emoce plnou odpovědnost.

 

2. Sebeláska, zkratka k cestě osobního rozvoje.

Většina z nás nemá v sobě sebelásku zpracovanou, což se projevuje nesprávným přístupem k sobě a okolí. Nejvíce zažitý vzorec je, že hledáme lásku venku, místo uvnitř. Pojďme si popovídat o tom, jak je sebeláska v našem životě důležitá a jak je třeba jí postavit  v životě na první místo. Přišel čas otevřít svá srdce a přijmout sami sebe bezpodmínečnou láskou. Sebeláska je klíč k prosperujícímu a šťastnému životu.

 

3. Jak pracovat se svými strachy a fobiemi.

Strach je dobrý sluha ale špatný pán. Pokud nás strach chrání, je to v naprostém pořádku. Pokud nás ničí, omezuje a blokuje náš život, je na čase to změnit. Se strachem nepotřebuje bojovat, potřebujeme ho přijmout. Strach je emoce a určitá forma energie a jako s energií je třeba pracovat. Ukázkami v praxi si ukážeme, že strachu se můžete velmi snadno zbavit. Tak si ho nezapomeňte si vzít sebou.

4. Naše podvědomé programy a přesvědčení a jejich negativní vliv na náš život.

Náš svět je zrcadlem a odrazem našich podvědomých programů a přesvědčení. Proč si do života přitahujeme pořád stejné situace a nemůžeme to změnit ? Je třeba se podívat hlouběji do našich myšlenek a podvědomých programů. Změna začíná vždy uvnitř nás. Možná dostanete konečně odpověď na vaše problémy.

5. Jak se naučit říkat ne a stanovit si své osobní hranice a mantinely.

Jste také ten typ člověka, který se obětuje pro ostatní a neumí říci ne! Jste také ten kdo je zvyklý pomáhat ostatním a často na sebe zapomínat ? Pokud se nepřestanete obětovat, můžete se stát sami obětí. Obětí nefungujícího vztahu nebo dokonce nemoci.

6. Zdravé emoční rodičovství.

Naše děti s námi od mala komunikují přes emoce. Často si z jejich emocemi nevíme rady a sami propadáme negativním emocím. Přišel čas otevřít nový šuplík s informacemi o zdravím emočním rodičovství. Možná proto abychom nenapáchali na svých dětech, to co rodiče nevědomky na nás.

7. Stres tichý zabiják.

Stres je na prvním místě v původu našich chronických zdravotních problémů. Žijeme ve stresu, aniž bychom si to uvědomovali. Pojďte si říci více o tom, jak nám stres škodí. Pojďte se naučit s ním v praktických cvičeních naučit zacházet a snížit tak jeho negativní dopad náš život.

8. Předvánoční úklid našich myšlenek a emocí.

Předvánoční čas je čas velkého úklidu. Uklízíme svoje domy a byty ale zapomínáme často uklidit svoji zahlcenou mysl. Sice máme na vánoce kolem sebe krásné prostředí ale často se sami utápíme v pocitech strachu, lítosti, viny, zlosti apod. Co kdybychom udělali také úklid uvnitř vašich myslí ?


9. Léčivá síla lásky, vděčnosti a odpuštění.

Představte si, že by existovala úžasná medicína s jedinečnými léčivými schopnostmi, bez vedlejších negativních účinků a ještě k tomu zdarma. Měli by jste o ni zájem? Naše emoce jsou energií, která ovlivňuje našich biologii těla. Naše emoce nás mohou doslova zabít nebo uzdravit. Co si vyberete Vy?

10. Energie našich slov, myšlenek a emocí.

Každá naše myšlenka, emoce a slovo je energie. Na základě těchto myšlenek a emocí můžeme energii ztrácet a nebo získávat na síle. Pokud se chcete dozvědět více, jak se svou energií zacházet, aby jste ji měli stále dost, jste vítáni.

11. Hubnutí začíná od hlavy.

Vaše hubnutí začíná od hlavy. Mozek řídí všechno. Vaše emoce rozhodují o tom jakou máte náladu a po čem toužíte. Než začnete přemlouvat tělo, napřed přesvědčte svůj mozek. On tomu musí uvěřit. Vaše psychika má na hubnutí zásadní vliv.

12. Minulost je stínem tvojí přítomnosti.

Náš život je v podstatě neustálé prolínání minulosti, přítomnosti a budoucnosti. To co bylo před minutou a hodinou se stává naší minulostí, to co bude za minutu a hodinu je naše budoucnost. Naše minulost ovlivňuje naši budoucnost. Změnou úhlu pohledu na vaši minulost, můžete změnit svoji budoucnost. V podstatě nejdůležitější čas, kdy to můžete udělat je je TADY A TEĎ.

Tématické přednášky jsou 60-90 minut. Cena přednášek je individuální, po domluvě.

Tématické pracovní workshopy 

Workshop nabízí bližší možnost seznámit se z danou tématikou. Dává možnost si vyzkoušet v praxi různá cvičení a návody jak řešit daný problém.

 

Jak se zbavit trémy, strachu ze zkoušek a z mluvení na veřejnosti.

Mluvit na veřejnosti, může být pro mnohé z lidí traumatizující situací. Může to být tréma u zkoušky, kdy se student nebo žák se poctivě připravuje a při zkoušení nebo pohovoru mu strach zablokuje mysl a není schopný si na nic vzpomenout. Můžeme mít problém i u běžných pohovorů nebo při prezentaci v našem zaměstnání. Naše tělo reaguje na základě určité zkušenosti z minulosti a vytváří nám tento strach a obavu. Pojďte se v praxi naučit jak odblokovat trému a strach na základě energetických cvičení, které se můžete právě na tomto workshopu naučit.

Energie vašich slov, myšlenek a emocí.

Workshop zaměřený na pracovní část, kde si vysvětlíme a naučíme pracovat se svými vlastními myšlenkami a slovy. Naše vlastní slova a myšlenky nás mohou stavět do role oběti nebo role tvůrce. Pojďte se v praxi naučit tvořit svůj život vědomě a převzít tak plnou odpovědnost za svůj život.

 Workshop pro děti a rodiče :

Jak odblokovat omezující strach u vašich dětí.

I vaše děti mohou trpět strachem a obavami. Může to být strach ze zubaře, ze zkoušení, z výšek, ze zvířat apod. Kouzelník Eftík naučí vaše děti jak se ze strachem kouzlí, tak aby je nemusel omezovat. Energetická psychologie umí hravou formou propojit dětskou představivost s energetickým cvičením. Děti se naučí formou hry na kouzelníky uvolňovat své vlastní strachy. Vhodné pro děti základních tříd.

Workshop zaměřený na odblokování strachu ze řízení automobilu.

Speciálně zaměřený pracovní workshop zaměřený na strach ze řízení automobilu. Spousta řidiček a někdy řidičů vlastní řidičský průkaz, ale jejich vlastní strach jim brání začít jezdit. Příčinou může být nízké sebevědomí, nejistota, nehoda nebo úraz při dopravní nehodě apod. Strach je dobrý sluha, ale špatný pán. Pokud nás chrání je to v naprostém pořádku, pokud nás omezuje je dobré ho zpracovat. Pomocí práce s energií a emocemi lze tento strach zvládnou jednou pro vždy.

Aby vaše energie vrněly blahem.

Workshop zaměřený na práci se s vlastními energiemi. Naše tělo je tvořeno energií. Pokud energie v těle neproudí plynule a tvoří určité blokády, je naše tělo oslabeno a může snadno trpět psychickými a fyzickými problémy. V dnešní době se staráme o své fyzické tělo ale na své energetické tělo zapomínáme. Do popředí se stále více dostává energetická medicína, která je budoucnosti v léčení. Pojďte se naučit základní cviky jak pracovat s touto energií a udržovat své tělo v energetické rovnováze.

Pracovní workshopy jsou 3-4 hodinové. Cena výukového programu včetně pracovních materiálů je v rozmezí 500 až 1.000,-Kč, podle typu workshopu a místa konání.

Celodenní, transformační a výukové kurzy.

Základní kurz metody EFT pro vlastní použití.

MetodaEFT je mezinárodní uznávanou technikou spadající do oboru energetické psychologie. Naše uspěchaná doba je pro některé lidi velice stresující a nejsou schopni zvládat svoje emoce a svůj život. Metoda EFT je svépomocným nástrojem jak zvládat svoje emoce

v každodenním životě ( strach, vztek, bezmoc, lítost, pocit viny apod). Naučíte pracovat se svými emocemi a zlepšíte tak nejen svou psychiku, ale i své zdraví a vztahy, protože ty jsou na vašich emocích závislé. Otevírá se vám možnost naučit se dovednost, která vám po všech stránkách zlepší váš život a vždy ji budete mít po ruce. Pracovní materiály jsou v ceně kurzovného. Kurz není certifikační a neopravňuje k provozování terapeutické praxe.

 

Jak pracovat s našimi negativními blokujícími podvědomými programy a vyčistit svoji podvědomou mysl.

Naše vědomá mysl řídí z 10 % náš život. 90% našeho života řídí ale naše mysl podvědomá a nahrané programy v naší mysli. Často vědomě chceme změnit svůj život, ale nejde nám to a stále se točíme v začarovaném kruhu. Změna je třeba udělat na podvědomé úrovni naší mysli. Pokud chcete poodhalit tajemství vaší mysli a naučit se pracovat se svými blokujícími programy a nastartovat pozitivní změnu ve vašem životě je tento kurz vhodný právě pro vás. Pracovní a výukový materiál v ceně kurzovného.

 

Neznalost zákona neomlouvá aneb zákon přitažlivosti v praxi.

Vesmírné zákony mají svá pravidla a zákony. Tento zákon bohužel nelze změnit ani ovlivnit. Lze ho pouze pochopit a naučit se s ním být v souladu. Nestačí pouze pozitivně myslet, ale musíme se naučit pozitivně vibrovat a to je veliký rozdíl. Pokud chcete nastartovat svůj život a být v souladu s těmito Vesmírnými zákony pojďte se naučit jak tento zákon používat, aby vám opravdu fungoval. Vaše mysl má svou vlastní GPS , pouze ji většina z nás neumí používat ke svému prospěchu. Na tomto kurzu se dozvíte jak vše propojit do vašeho běžného života, včetně návodu k použití.

 

Celodenní kurzy jsou v rozsahu 7 – 9 hodin v cenovém rozmezí

1.500,- až 2.500,- Kč. Cenu kurzovného ovlivňuje doprava do místa určení kurzu a cena za nájemné prostor.

Na workshopy a kurzy navazuje další případná spolupráce na řešení individuálních problémů, v rámci osobní terapii nebo koučinku. Pokud tuto spolupráci využijí účastníci workshopů nebo kurzů je jim nabídnuta sleva.

Přednášku, workshop nebo kurz je možné udělat v místě vašeho bydliště nebo vaší firmy. Smluvní podmínky lze domluvit přes email nebo telefonicky.

Kontakt: www.studiodaja.cz

Email : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. tel. 736 670 603

Proč si zvolit náš kurz nebo přednášku ?

Individuální a osobitý přístup.

Deset let praxe v oboru energetické psychologie, práce s klienty.

Specializace na metodou EFT, Faster EFT, práce s vizualizací.

Práce s energií, technikou otevřeného srdce.

Vědomosti a znalosti předávám s pokorou, láskou, citlivostí a empatií. Volím individuální přístup ke každému klientovi a zachovám diskrétnost.

Na případnou spolupráci se těší Jana Grohmanová