Mimosmyslové vnímání

Absolvování tohoto kurzu Vám umožní:

probudit a rozvinout vlastní schopnosti, které byly doposud považované za paranormální. Již Albert Einstein řekl, že lidstvo běžně využívá jen necelých 10% kapacity mozku a těch zbývajících 90% lidé neaktivují a nevyužívají.

otevřít a aktivovat vlastní vnitřní informační centrum, které má každý člověk, i když o něm neví a nepoužívá ho

přijímat signály (informace) z okolí a používat je ve svůj prospěch (v podnikání, v partnerství, v mezilidských vztazích, ve výchově dětí atd.)

8-12.5.2017  Kurz Mimosmyslového vnímání pro dospělé v čase od 9.30-12.30 hod.

Jedná se o výjímečný kurz, kde se naučíte používat svoji intuici, tak aby vám tato dovednost pomáhala ve vašem osobním životě.Každý člověk je schopen vnímat informace, které k němu přicházejí nejen svými pěti smyslovými orgány, ale i přímo z okolí.

Mimosmyslové vímáníSmyslem kurzu je za vhodně vytvořených podmínek, přesnou posloupností cviků a dalších speciálních postupů aktivovat tzv. Centrum Informačního Vnímání (CIV), tzn. běžně nevyužívanou část mozku, jejíž aktivováním lze dosáhnout schopnosti mimosmyslového vnímání (vnímání jiným způsobem, než klasickými pěti smysly).Autorem této metody je Mark Komissarov.