Výuka dětí intuitivnímu vidění.

Metoda Přímého vnímání informací z okolí Marka Komissarova je složena z metody intuitivního vnímání, která je určena pro dospělé a metody intuitivního vidění, která je určena dětem ve věku od 5 do 12ti let. U dětí se proces aktivace Centra vnímání odlišuje od výuky dospělých tím, že děti se zavřenýma očima jednoduše vidí. Tento režim VIDĚNÍ je jen u dětí ve věku mezi 5 až 12 lety, pak se tato schopnost přepíná na dospělý režim, tzn. režim VĚDĚNÍ.

K čemu dítě potřebuje takové vidění, pokud vidí normálně pomocí svých fyzických očí?

  1. pro děti je výuka této metody zábavná. Líbí se jim, že mohou vidět se zavřenýma očima jako kouzelníci. A oni jsou skuteční KOUZELNÍCI.
  2. tato metoda může pomoci dětem nevidomým a slabozrakým k orientaci v prostoru a ke snadnějšímu absolvování školního programu.
  3. cvičení podle metody vidění bez použití zraku rozvíjí v dětech sebejistotu.
  4. postupně se u dítěte srovnává a harmonizuje práce obou mozkových hemisfér, tím pádem se děti zklidňují a naopak, dětem pasivním to přispívá k aktivitě díky jejich soustředěnosti a pozornosti při vykonávání cviků. Důsledkem cvičení je i prokazatelné navýšení IQ.

Postupně, po osvojení této metody a následně i v dospělosti bude dítě vědět jaký si určit cíl a jak jej dosáhnout. Bude vědět, co potřebuje k životu a jakým způsobem to uskutečnit. Bude se snadněji orientovat v okolním světě a bude přesně vědět to podstatné – bude rozpoznávat lež a pravdu. Toto jsou možnosti naši budoucí generace, udělat svět krásnějším, bez podvodů a zklamání.

V tuto chvílí je jen na nás dospělých, zda to dovolíme a nebudeme potlačovat tyto možnosti ve svých dětech.

Je tato metoda pro děti bezpečná?

Bezpečnost této metody potvrzuje dvanáctiletá Markova zkušenost s pozitivními výsledky a ohlasy. Mark Komissarov zároveň neustále spolupracuje s vědeckými ústavy zkoumajícími jeho metodu. Veškeré výsledky potvrzují, že při výuce dětí touto metodou nedochází k nežádoucím účinkům, které by špatně působily na dětskou psychiku a mozkovou činnost. Tady je krátký výňatek z posudků některých vědeckých ústavů, které prováděly výzkum těchto dětí:

  1. Laboratoř psychofyziologie Moskevské humanitní univerzity. Posudek výsledku psychofyziologického stavu dvou dětí v průběhu vyučovacích hodin metodě „Informačního vnímání“ autorem Markem Komissarovem:– Po dobu vyučování je EEG normální.– Po výuce byla zjištěna aktivita pravé mozkové hemisféry, tento stav je spojen se specifikem výuky. Změna v mozku odpovídá normálnímu chování mozku.– V procesu vyučování nebyly zjištěny negativní reakce, naopak, emocionální stav se ustálil a snížil se k rovnováze. Posudek podepsal vedoucí laboratoře psychofyziologické Moskevské Humanitní Univerzity Prof. MUDr. Zvonikov V.M.
  2. Laboratoř Neurofyziologie dětí. Ústav evoluční fyziologie a biochemie Ruské Akademie Věd. Posudek: – Bylo zjištěno, že v průběhu vyučovacích hodin, na kterých se prováděl cvik určování barev a čtení textů v podmínkách nedovolujících propouštění světla na sítnici oka (děti měly na očích speciální, světlo nepropouštějící pásku), informace o barvách a textu děti přesto přijímaly prostřednictvím, pro vědu, neznámých informačních kanálů. – Závěr: podle nově zjištěných informací si myslíme, že je potřeba tuto fenomenální oblast prozkoumat hlouběji. Podepsal profesor neurofyziologické laboratoře UVFB RAV MUDr. Šepovalnikov A.N.
  3. Fakulta medicíny New Yorské univerzity. – Během zkoumání, nebyly zjištěny signály charakteristické pro světlo nebo zpracování světelných informací postupujících do mozku dětí se zavřenýma očima přes neprůhlednou pásku. Bylo ale zjištěno, že v části zátylku mozku, byly zpracovávany informace, signál který je charakteristický pro světlo nebo obraz. Podepsal Ph.D. Neurometrician E.Roy Jon.

Kurz Intuitivního vidění mohou děti absolvovat přímo u autora metody Marka Komissarova, v termínu konání semináře pro dospělé, nebo u nás „certifikovaných lektorů“ a to v době vypsaných termínů (v menu sekce Termíny akcí), popřípadě na základě individuální dohody.

Kurz Intuitivního vidění je vždy pětidenní a děti se učí vždy 2 hodiny denně. Po ukončení kurzu děti obdrží certifikát o jeho absolvování.

Více informací zde a zde