272738821 302706698586402 3107246029930031979 nSilné emoce jsou velkou zátěží pro vaše ledviny. Pokud vás přepadne strach, vytvoří se v nadledvinách forma adrenalinu, která je pro vaše tělo destruktivní a časem unaví jak ledviny, tak další části těla. Máte-li ale například velkou radost, nadledviny vyloučí hormon, jenž má na organismus příznivé, a nijak je pro to nezatíží. Napadne vás otázka, jak je možné, že některé emoce jsou pro tělo lepší než druhé? Cožpak nadledviny nereagují tím též adrenalinem na jakoukoliv emoci?

Nadledviny produkují 56 různých směsí, jimiž reagují na nejrůznější emoce a situace. Konkrétně se v nich tvoří 36 verzí adrenalinu, jimiž reagují na každodenní situace (například obavy, rychlou chůzi, vylučování, snění apod.) Dalších 20 ke zvládání méně obvyklých událostí (porod, obrana při fyzickém útoku, zármutek spojený se ztrátou fyzického člověka). Obecně platí, že pokud nějaké situace ve vás vyvolávají nepříjemné pocity a budou trvat delší dobu, oslabují energii ledvin.

Proto je velmi dobré se vědomě naučit zpracovávat negativní emoce a pocity (strach, úzkost, bezmoc, pocit viny, hněv, nenávist apod. Bohužel máme tendenci od těchto negativních emocí neustále utíkat (alkohol, cigarety, sex, jídlo, sociální sítě, výherní automaty, workholismus apod.)

Pokud zažijete ledvinovou koliku (vím o čem mluvím), tak budete rádi, když dostane léky na bolest. Při zánětu ledvin, či prodělání koliky jsou léky první pomocí. Bohužel každý lék potlačuje symptomy, ale neléčí příčinu. Pokud máte problémy s ledvinami, doporučuji se zamyslet nad vašimi vztahy nebo nad tím, jestli právě teď neprožíváte zbytečně mnoho strachů.

Nastává doba, kdy potřebujeme převzít plnou odpovědnost za své zdraví, své myšlenky a emoce. Jednou z technik jak pracovat s emocemi a vlastní energií je metoda EFT.