christmas 3009720 640

 

Krásné prožití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a lásky přeje studio Daja.

Připojuji text starý přes třista let a zdá se stále aktuální...

 

Nápis na zdi kostela sv. Pavla v Baltimoru L.P.1692

Pokojně kráčej hlukem a spěchem kolem sebe, nenech se rušit.

Pamatuj, kolik míru může být v tichu.

Buď sám sebou.

Nepodvoluj se a přitom vycházej se všemi.

Řekni svou pravdu klidně a jasně.

Naslouchej druhým, byť hloupým a nevědomým, neboť oni mají svůj příběh k vyprávění.

Chápej lidi kolem sebe, ale nepředstírej náklonnost.

Vyhýbej se lidem halasným a útočným, kteří rozčeřují klidnou hladinu ducha.

Nesrovnávej sám sebe s ostatními, mohl by ses stát domýšlivým nebo zatrpklým.

Vždy se najde někdo, kdo je lepší než ty.

Vždy se najde někdo, kdo je horší než ty.

Raduj se z dokonalého díla právě tak, jako těš ze svých plánů, které uskutečňuješ.

Měj své ideály a snaž se o jejich naplnění.

Zajímej se o vše kolem sebe, ale zůstaň pokorný, neboť jen tak můžeš projít změnami, které přináší doba.

Počítej s tím, že tě budou mnozí klamat, ta však pochopením pohlédni na jejich malou duši.

Jako oheň živ v sobě sílu ducha, aby ti byla štítem v náhlém neštěstí.

Neoslabuj se špatnými představami, zármutkem.

Strach se rozvíjí z únavy, samoty a chybného nazírání.

Nade všechnu kázeň buď ohleduplný sám k sobě.

Jsi právě tak dítětem vesmíru, jako stromy a hvězdy, máš právo tady být.

Žij v harmonii s přírodou a Bohem, ať si ho představuješ, jak chceš.

Žij v harmonii sám se sebou, udržuj svou duši v míru a stálé pohodě.

Jen tak se ti bude zdát svět krásný!