frog 1499162 640Nejčastějšími problémy v našem životě jsou vztahy s druhými lidmi. Pokud bychom žili jako Robinson na opuštěném ostrově, neměli bychom se vztahy problém. Náš úkol by byl zajistit si jídlo, pití a v pohodě a bezpečí přežít. Většina z nás, ale žije ve vztazích. Tím myslím rodinu, milenecké a manželské vztahy, pracovní vztahy a sociální a pod. Neustále se někomu přizůsobujeme nebo vyžadujeme naopak, aby se přizpůsobili oni nám. To vytváří často konflikty a vzájmné nepochopení. Naše

vztahy velice často budujeme na podmíněné lásce. Znáte to. Pokud se budeš chovat jak já chci, budu tě mít rád(a) nebo naopak. A tak velice často plníme očekávání druhých a čekáme, že nás budou mít  za to rádi. Ale vztahy bohužel fungují jinak. To, jak se k nám ostatní lidé chovají, záleží na našem vnitřním nastavení a vyzařování energie.

Jsme především energetické bytosti s vlastním energetickým polem vyzařováním. Naše myšlenky, slova, emoce, pocity, podvědomá přesvědčení jsou energií, kterou vyzařujeme do prostoru. Na základě zákona rezonance, přitahujeme do svého života podobné energie. Pokud na podvědomé úrovni (ta je vždy energeticka silnější), budeme mít ve své mysl uložen programy - nejsem dost dobrý, za nic nestojím, musím si vše zasloužit a jiné, budeme do svého života přitahovat stále podobné situace. Přesně takové, které v nás budou vyvolávat pocity bezmoci, křivdy, lítosti a pod. Může se stát, že opustíme partnera nebo  partnerku.Třeba proto, že nás ponižoval(a), podváděl(a), chova(a) se hrubě. Najdeme si partnera či partnerku jinou (jiného) a ejhle, za čas přijdeme na to, že ten partner či partnerka je úplně stejný, někdy i  horší.

Proč? Protože jsme nezměnili své vnitřní nastavení. A můžeme takto pokračovat dál. Nejen, že naše nastavení je stejné, ale přibývají v něm další křivdy a emoční bolesti. Je to začarovaný kruh a dostanete se z něj jedině, když se podíváte na vaše emoční rovnice a uložené podvědomé programy. Pokud chcete změnit svět zvenčí, změňte napřed svět uvnitř vás. S osobní zkušenosti doporučuji navýšit svoji sebekásku a sebehodntotu, zde začíná první krok ke změně vašich vztahů. Pokud máte pocit, že je čas ve vašem životě udělat změnu, ráda vám pomohu.

Autor článku - Jana G. www.studiodaja.cz