plane 160861 640Chystáte se na cestu nebo dovolenou letadlem ?  Svírá se vám hrdlo, vlhnou dlaně nebo třesou ruce jen při pomyšlení na to, že byste měli nastoupit na palubu letadla?

Není to nic neobvyklého. Takzvaná aviofobie patří mezi vůbec nejčastější formy fobie. Trpí jí skoro každý druhý.

Obavou z létání trpí mnoho lidí, dle psychologů se jedná o kombinaci důvodů, které k fobii vedou. Jedná se většinou o kombinaci strachu z uzavřených prostor – klaustrofobie a strachu z výšek – akrofobie.

Nejčastějšími důvody pro strach z létání jsou kromě výše zmíněných klaustrofobie a akrofobie také obavy ze ztráty kontroly, strach z únosu či teroristického útoku, obava z turbulencí, strach z nehody, vedoucí ke zranění nebo smrti, strach z přeletu nad mořskou nebo zaoceánskou hladinou. Strach z létání může mít mnoho podob, nejhorším stádiem je nenastoupit do letadla vůbec a odmítat cestovat do vzdálenějších destinací.

Prvním krokem je uvědomit si, čeho se na létání vlastně tolik bojíme. A druhým krokem chtít to změnit!

Pochopit důvody svého strachu je prvním krokem k úspěchu. Máme-li za sebou nějaký negativní zážitek spojený s létáním, může to strach z létání prohlubovat nebo jej i podvědomě vyvolávat. Je docela prospěšné si uvědomit, že letecká doprava je vzhledem k počtu letů, které se každý den uskuteční, nejbezpečnějším způsobem dopravy na světě. Podle průzkumu psychologů patří strach z létání mezi nejhůře odstranitelné fobie.

Přesto existuje metoda, která vás tohoto strachu dokáže zbavit natrvalo.

Technika EFT – meridiánová forma akupresury

Metoda TFT je založena na poznatku, že porucha v našem energetickém systému (zablokování energetických cest) je příčinou všech negativních emocí, jako jsou strach, úzkost, panika a tak podobně. Zablokování energické cesty si můžeme způsobit sami a to tím, že si dlouhodobě v těle a podvědomí držíme negativní a sebedestruktivní myšlenky. Tyto negativní myšlenky následně vedou k problémům, jako jsou stresy, strachy atd. TFT nám pomáhá tyto energetické cesty odblokovat vícekrát. Tímto způsobem TFT terapeut odblokuje energetické cesty a klientův problém se vytratí. Mnohdy funguje i tam, kde všechny metody selhaly. Pokud máte problém je dobré se svěřit do rukou odborníkovi.