christmas picture 3877444 640

Krásné Vánoce a radostný vstup do Nového roku.  Půjčila jsem si pro toto přání napsaná slova na zdi  kostela Sv. Pavla. Jsou napsána před 326 léty a jejich modrost je stále stejná i pro naši dobu. Zkusme se jimi řídit, možná se nám bude zdát pak svět skutečně krásný.

Pokojně kráčej hlukem a spěchem kolem sebe, nenech se rušit.

Pamatuj kolik míru může být v tichu.

Buď sám sebou.

Nepodvoluj se a přitom vycházej se všemi.

Řekni svou pravdu klidně a jasně.

Naslouchej druhým, byť hloupým a nevědomým, neboť  oni mají svůj příběh k vyprávění.

Chápej lidi kolem sebe, ale nepředstírej náklonnost.

Vyhýbej se lidem halasným a útočným, kteří rozčeřují klidnou hladinu ducha.

Nesrovnávej sám sebe s ostatními,mohl by ses stát domýšlivým nebo zatrpklým.

Vždy se najde někdo, kdo je lepší než ty.

Vždy se najde někdo, kdo je horší než ty.

Raduj se z dokonaného díla právě tak, jako se těš ze svých plánů,které uskutečňuj.

Měj své ideály a snaž se o jejich naplnění.

Zajímej se o vše kolem sebe, ale zůstaň pokorný, neboť jen tak můžeš projít změnami, které přináší doba.

Počítej s tím, že tě budou mnozí klamat, ty však pochopením pohlédni na jejich malou duši.

Jako oheň živ v sobě sílu ducha , aby ti byla štítem v náhlém neštěstí.

Neoslabuj se špatnými představami, zármutkem.

Strach se rozvíjí z únavy, samoty a chybného nazírání.

Nade všechnu kázeň buď ohleduplný sám k sobě.

Jsi právě tak dítětem vesmíru jako stromy a hvězdy, máš právo tady být.

Žij v harmonii s přírodou a Bohem, ať si ho představuješ jak chceš.

Žij v harmonii sám se sebou, udržuj svou duši v míru a stálé pohodě.

Jen tak se Ti bude zdát svět krásný !

Nápis na zdi kostela sv. Pavla v Baltimoru L. P. 1692

www.studiodaja.cz - Jana