spider 3566770 640Strach z pavouků - arachnofobie. V odborné literatuře je popsána arachnofobie jako chorobný, nepřekonatelný a panický strach z pavouků. Řadí se mezi psychiatrické, úzkostné poruchy- fobie. Většina lidí  s touto poruchou prožívá svůj strach velmi  silně a je pro ně omezující. Jenom představa, že mají jít do sklepa nebo na půdu, kde může být větší výskyt pavouků je pro ně traumatuzující  představa , kterou  často  jejich okolí nechápe a dělá si legraci.  V jejich očích je malý pavouk jako velká obluda a příšera. Jejich tělo

reaguje na tento strach velmi silně. Může způsobovat poruchy dýchání, dotyčný  není scholen pohybu.Může mu být  špatně od žaludku, propadá do stavů úzkosti a  paniky. Většina lidí ví kde problém vznikl. Mohl to být traumatizujícící zážitek  v dětsví nebo i v dospělosti, strašení nebo shlédnutí hororu o pavoukách a pod. Z psychiatrického hlediska je léčba tohoto onemocnění dlouhodobá záležitost a to pod dohledem psychoterapeuta. Ten  se snaží objasnit podstatu strachu a dojít k pochopení, že tento strach lze překonat. Proto si  spousty lidí si raději svůj strach a omezení nechávají, protože nevěří, že se ho mohou  zbavit.

OMYL ! Strachu z pavouků se můžete zbavit rychleji než si myslíte. Pouze musíte jít na to trochu jinak. Strach je emoce. Emoce je energie a jako s energiíí je třeba s ní pracovat. Jakákoliv negativní emoce způsobuje poruchu v našem energetickém systému. Metoda EFT - technika emoční svobody  je dnes celosvětově uznávanou terapeutickou metodou, která pracuje s myšlenkou, emocí a energiíí našeho těla. Pomocí jemného poťukávání na speciální body meridiánových drach  našeho těla v propojení na emoce doslova rušíme signály neuronů v propojení na  spouštěče strachu v mozku - amygdalu. Metoda EFT má velmi vysokou úspěšnost v odstranění jakýchkoliv strachů a omezení. I váš strach má řešení.