teacher 403004 640Škola – strach a obava

Tento článek vzniká na základě desetiletých zkušeností s metodou EFT technika emoční svobody . Tato metoda pracuje s nevyřešenými emočními traumaty, které zapříčiňují poruchy v našem energetickém systému a tím nás v životě ovlivňují jak po stránce fyzické, psychické, vztahové a v řadě dalších.

 

Často se při terapiích dostávám s klienty do původní příčiny problémů a ta se ve většině případů odehrává v dětství a v době dospívání. V dětství se vlastně do naší podvědomé mysli nahrává většina programů, která ta zůstanou uložená a ovlivňují celý náš život.

 

Většinou jsou zde uložené programy, které nám rodiče a vychovatelé předali v dobré víře, že pro nás dělají to nejlepší. Opak bývá pravdou. Mohu říci, že 90 % lidí má v sobě program -nejsem dost dobrý. Při odblokování těchto programů se velmi často dostáváme do doby školní docházky.

 

Klienti spousty emočních událostí uložili hluboko do svého podvědomí ( někdy se tímto aspektům problému říká odloučené části vědomí). Z pozice mysli na to zapomněli, ale z emočního a energetického hlediska jsou tyto nezpracované emoční situace stále vibrační a dotyčného člověka ovlivňují.

 

Uvedu příklad klientky se kterou jsme řešili její zdravotní žaludeční potíže. Klasická otázka terapeuta EFT je, kdyby za touto bolestí byla nějaké emoce – jaká by to byla ? Odpověď byla vztek na manžela – nemohu strávit to jak se ke mně chová. Většinou mě to vede intuitivně dál do skutečné původní příčiny problému. Chci, aby se klient naladil na svou prožívanou emoci a vzpomněl si, co mu to připomíná a kdy už něco podobného zažil. Této klientce se vybavila vzpomínka, kdy chodila na vysokou školu a jeden profesor ji neustále ponižoval a bezdůvodně byl na ní přísnější než na ostatní. Vyprávěla, že někdy za školou ze strachu a nervozity před zkouškou zvracela a bylo ji nevolno ( nemohla emočně ztrávit celou situaci). Od jejího studia uběhlo již třicet let a ona si tam toto trauma nosila stále. Jak jednoduché je vytvořit program nejsem dost dobrá. Popracovali jsem energeticky na původní příčině  a problém zmizel.Bohužel se s těmito případy setkávám velmi často.

 

Z mé soukromé praxe je zajímavé, že terapie vyhledávají převážně učitelky a zdravotní sestřičky, pozoruji jak se stávají vědomými .Oba systémy jako je zdravotní a školský volají po určitých změnách.  Pokud chceme něco změnit, změna začíná u každého z nás. Když změníme sebe, měníme i svět okolo nás.

 

Proč tento článek ?

 

Všude se propaguje prevence, proto se zamýšlím, proč opravovat ve středním věku emoční traumata a problémy, když by bylo možné naučit se s emocemi pracovat už v dětství a v dospívání.

Pokud se naučíme porozumět svým emocím, naučíme se je příjímat sami v sobě i ve svých dětech, naučíme se je energeticky zpracovat bude náš život mnohem šťasnější a zdravější.

Ne nadarmo se říká metodě EFT - technika emoční svobody. Ona nás opravdu učí jak se vysvobodit ze zajetí negativních a omezujích emocí a myšlenek.

 

První co by bylo dobré se naučit je pracovat se svým strachem. Strach ze selhání, strach z neúspěchu, strach že nejsem dost dobrý, že zklamu rodiče, že neudělám zkoušky apod. Mnohdy tyto strachy pak žáci a studenti schovávají za své EGO. Někdy i za masku drzosti a arogance. V jiných případech se citlivější děti mohou dostat i do depresí.

 

Pamatuji si na případ, kdy se poslední školní den oběsil ze strachu čtrnáctiletý chlapec, protože mu otec vyhrožoval, že jestli dostanete pětku na vysvědčení, ať domů raději nechodí. No a nepřišel…..

 

Pojďte dát dětem šanci porozumět svým emocím a naučit se s nimi zacházet. Pojďte se sami zamyslet, jak se chováme k našim dětem, jestli naše emoce a naše slova opravdu nevytváří v našich dětech blokující programy a přesvědčení.

Pojďte se naučit techniku, která vám může změnit váš život.

Všem kdo by měl zájem doporučuji  film o školství  Summerhill / Demokratická škola  https://www.youtube.com/watch?time_continue=125&v=vBjQAeJIa30