laptop 3087585 640Všichni jsme ve svém životě byli žáky, studenty a mnozí ještě jsou. Systém našeho školství mnohdy žáky stresuje a velmi zbytečně zatěžuje ( samozřejmě to stresuje  i rodiče). Ty  nešťastné domácí úkoly a přípravy. Kolikrát jsou rodiče vystresovaní více než děti. Já sama si vzpomínám na dobu, když děti byly malé a chodily do školy. V té době jsem byla velmi mladá a nevědomá matka ( před 25 léty jsme bohužel neměli ty informace co máme teď).

Pamatuji si, jak syn byl doslova alergický na slovo MUSÍM. Pořád něco musel. Musel poslouchat doma, ve

škole, musel se učit, psát domácí úkoly, odpovídat celou větou, musel se chovat tak, aby splňoval  všechna očekávání. Naše psaní domácích úkolů byl každodenní stres pro oba. Když měl jít psát úkol tak nemohl, protože měl žízeň, pak měl hlad, pak se mu chtělo čurat, kakat, vrchol byl když už si nemohl nic jiného vymyslet, že má suché nožičky a musí si je jít máčet do vody, jinak se nemůže učit. To už lítali facky a křik. Když jsem přišla na třídní schůzku, tak můj syn měl nejvíce černých puntíků ( ty byly za zlobení). Prohlásil, že pokud nemůže být nejlepší bude alespoň nejhorší. To nešťastné hodnocení a porovnávání, bere dětem sebedůvěru.

Toto stresující období jsme zvládli a dodnes se synovi omlouvám  za ty facky. Dokázala jsem si to odpustit i sama, protože jsem to jinak v té době neuměla. A to je přesně to slovo dělat to jinak. A ono to jde. Pokud vytvoříme dítěti podmínky, aby se nemuselo učit pod tlakem a ve stresu jde to mnohem lépe.

Stres je schopný nám opravdu zablokovat naši mysl. Pod vlivem stresu a strachu kolikrát dítě zapomene před tabulí  nebo při písemce i to  co se pracně naučilo. Je vyzkoušeno, že méně stresovaní studenti podávají lepší výkony. Pokud u dítěte odstraníme blok, že něco musí a energeticky uvolníme s tím spojené emoce, jako je vzdor, vztek, bezmoc a pod., hladina stresu se sníží. Děti se učí lépe, pokud odstraníme energetické bloky, které by jim v tom mohly bránit.

Abychom se naučili snižovat stres a napětí je možné využít  metodu  EFT ( technika emoční svobody)