soccer 263716 640Negativní emoce ovlivňují sportovní výkon víc než si myslíme. Naše emoce jsou odrazem našeho vnitřního stavu, pocitů, postojů a přesvědčení. Emoce hrajou v psychologii sportu velmi důležitou roli Zvláště , proto je dobře naučit se s nimi pracovat. Jenom emočně vyrovnaný sportovec, dokáže čelit závodnímu tlaku, dokáže rychle reagovat na vzniklé nežádoucí situace a je schopen si udržet stabilní výkon. Často se při  soutěží objeví nervozita, úzkost, strach se selhání, prohry s nesplnění očekávání a pod. Tyto negativní emoce se projevují zvýšenou aktivitou sympatického nerstva, zvýšeným tlakem někdy žaludečními potížemi. U strachu nastává reakce kdy se  vyplavují  stresové hormony a my reagujeme ustrnutím nebo útěkem. Každá emoce totiž vede k uvolňování

chemických látek v mozku. Negativní emoce jsou jako "toxiny", které naše tělo zamořují a otravují.  Naopak pozitivní emoce mají příznivý vliv na fyzické a psychické zdraví, pomáhajé nám dosáhnout vnitřního klidu a rovnováhy. Emoce, jako chuť soutěžit a vyhrát jsou určitou hnací silou a podílí se na uvolňování adrenalinu do cévního systému. Díky tomu se zlepší činnost srdečního svalstva, uvolňuje se do těla glukóza, která je hlavním zdrojem energie pro svaly a zvýší se přívod živin do svalstva. Pokud je adrenalínu přiměřené množství je prospěšný. Může se však stát, že strach ze selhání doslova zablokuje naše tělo,  zapříčiní neúspěch a prohru. Může dojít k emočnímu kolapsu a sportovec není schopný podat patřičný výkon. Existuje celosvětově uznávaná metoda EFT - akupunktura bez jehel, která je zaměřena na práci s naší psychikou a meridiánovými dráhami našeho těla. Jemným poťukáváním na určitých částech těla v propojení na konkrétní emoci dochází k uvolnění zablokované energie v těle a v odblokování nežádoucí emoce.  V návaznosti na naši psychiku je možné doslova naprogramovat aktivaci k  požadovanému  výkonu a  zůstat v emoci dokonalého klidu a soustředění. Tuto techniku doporučuji vyzkoušet u dětí i dospělých.  Více informací v terapeutické poradně Strakonice Holečkova 19 - Jana Grohmanová, cerifikovaný terapeut a kouč EFT http://www.studiodaja.cz/