emotions 371238 640Emoce zažíváme každý den. Můžeme mít dobré emoce u kterých se cítíme dobře, ale také špatné emoce, při kterých se necítíme dobře. Poznáme to  podle toho, že tuto energii pociťujeme ve vlastním těle ( strach mluvit na veřejnosti - svírá se nám hlas, někdo nás naštve - rozbolí vás z toho hlava nebo žaludek a pod.)  Emoce jsou reakcemi na situace, které ve skutečnosti nechápete. Uvažujte, co se stane, když jste přemoženi záchvatem vzteku. Například někdo nečekaně zraní vaše city a vy se začínáte hněvat. Ve svém těle to můžete cítit

velmi jasně; na jistých místech cítíte napjatou energii. Toto fyzické napětí či stahování, které následuje po energetickém otřesu, značí, že je zde něco, co nechápete. Přišla k vám energie, kterou pociťujete jako neoprávněnou. Pocit, že je s vámi zacházeno nespravedlivě, zkrátka ne-pochopení je ventilováno skrze emoce. Emoce je vyjádřením ne-pochopení, je to energetický výbuch a uvolnění. Negativní emoce, zůstávají-li nezpracované se nám ukládádají v určitých energetických centrech a vytváří bloky. Z počátku se nacházejí v našem jemnohmotném energetickém poli a trvá-li tento problém dlouhodobě, přechází i do našeho fyzického těla. Múže to být otázka několika týdnů nebo roků a my si v tomto případě opravdu koledujeme o nemoc.http://www.studiodaja.cz/home/novinky/171-p%C5%99edn%C3%A1%C5%A1ka-2  Mnohdy se může stát, že máte zdravotní potíže, jdete k lékaři, udělají vám všechna možná vyšetření a nakonec zjistí, že jste zdraví, ale zdravotní problémy máte stále. Může se stát, že váš problém označí jako psychosomatickou záležitost. ( viz můj příklad - Můj příběh o potlačených emocích http://www.studiodaja.cz/eft-terapie/vyresene-pripady)

Teď vás nepadne, no dobře, ale co  bych měl s touto emocí udělat ? K emocím je dobré se postavit tak, abychom jimi neubližovali jiným lidem a hlavě abychom jimi neubližovali sobě. Představte si příklad, že jste v zaměstnání na důležité poradě. Váš nadřízený má proslov a vy si uvědomujete, že to co říká není pravda, to co říká ve vás může vyvolávat pocity vzteku a zlobu, křivdu a pod. Tyto emoce určitě pociťujete na vlastním těle a honí se vám hlavou nepříjemné myšlenky, v tomto případě buďme rádi, že nejsou slyšet nahlas ( to je ale kretén, co si myslí.....a pod.) Pokud vybuchnete náhlou zlostí, dáte průchod svým emocím ( a na mé rady je nebudete potlačovat) a řeknete vše nahlas, to co si myslíte, koledujete si o docela velký průšvich a rozházíte si dobré vztahy na pracovišti. Pokud bude vaše energie vzteku menší a chtěli by jste k tomu říci svůj názor může se stát, že dostanete takový strach mluvit, že ze sebe nevydáte ani slovo, což také není dobře. ( právě teď si ukládáte ve svém energetickém systému emoci strachu). Strachů máme opravdu v sobě uloženo mnohdy dost. Může se stát, že přijdete večer domů a stále vám tato záležitost leží v hlavě. Tak a teď máte na výběr. Můžeme si tyto emoce ukládat v vašem energetickém systému a nebo je propustit. Jedna moje účastnice kurzu mi vyprávěla, že když ji na poradě rozčílí šéf, tak si drží své emoce tzv. na uzdě a pak odejde na WC a tam si vše sama odťuká http://www.studiodaja.cz/seminare/eft-kurzy. 

Říká, že ona je za chvíli v pohodě a její kolegové jsou minimálně ještě pár dnů naštvaní. Samozřejmě je dobré si zpracovat i pocit strachu, tak aby jste mohli v klidu a pohodě říci co si myslíte a uměli si uhájit i své vlastní hranice a osobní hodnoty. Pokud to ale uděláte když máte svoje emoce pod kontrolou je to opravdu jiné. Když  změníte své emoční nastavení změníte i vibrace. Na základě toho, co vibrujete, to do svého života přitahujete http://www.studiodaja.cz/home/novinky/113-pozitivn%C3%AD-my%C5%A1len%C3%AD-a-z%C3%A1kon-p%C5%99ita%C5%BElivosti.

V současné době se nám otevírá ta nejlepší cesta k uzdravení našich životů. Práce s myšlenkou a emocí je tou nejrychlejší cestou. Zkuste převzít zodpovědnost za svůj život a nastartovat cestu k pozitivní změně, on to totiž nikdo jiný za vás neudělá.  Mnohdy si nosíme spousty emočních zátěží ze své minulisti i toto se dá řešit. Ráda budu vaším průvodcem. http://www.studiodaja.cz/home/novinky?view=form&layout=edit&a_id=172&catid=30&return=aHR0cDovL3d3dy5zdHVkaW9kYWphLmN6L2hvbWUvbm92aW5reQ==