Strakonice - Studio Daja 29.3.2018         18.30 -20 hod.  Večerní povídání na téma

medicines 1756239 640Potlačené emoce způsobují naše nemoce

Naše zdraví začíná na úrovni myšlenek, které vznikají z převzatých vzorců z výchovy a v současné době i z vnějšího světa. Tyto myšlenky v nás vyvolávají různé emoce. Každá emoce má úzké spojení s našimi energetickými  dráhami v těle. Pokud tato energie nemůže plynule proudit, dojde oslabení těchto drah. Tato zablokovaná energie v souvislosti s potlačenými emocemi, způsobuje nerovnováhu v našem energetickém systému.Pokud tato situace trvá delší dobu, začne se to projevovat na našem fyzickém těle a naší psychice. Překročí-li taková zátěž míru únosnosti pro naše tělo, projeví se to životně ohrožujícími nemocemi.  Existuje řešení jak mít své emoce pod kontrolou.Víte, že existuje emoční očista těla ?

Naše emoce nerozlišujeme ani dobré a ani špatné. Oboje jsou pro nás život důležité. Ale emoce jako je strach, lítost, vztek, zloba z dlouhodobého hlediska negativně ovlivňují celý chod našeho těla, jak po stránce zdravotní tak i psychické.V rámci duševní hygieny si musíme uvědomit, že základem je sebepoznání. Měli bychom si být schopni uvědomovat sami sebe, vědět jak reagujeme a co prožíváme. Dále bychom měli být schopni zvládnout regulaci svých myšlenkových činností, vlastního myšlení a emocí. Součástí duševní hygieny by měla být i cílevědomá práce na sobě samém. Metoda EFT - technika emoční svobody je skvělý nástroj na cestě osobního rozvoje. Díky porozumění jazyku svých potíží můžete udělat první krok na cestě k vašemu uzdravení. Pojďte se dozvědět více . Rezevace na tel.č. 736 670 603 počet míst omezen vstupné 150,- Kč ( občerstvení zajištěno)

www.studiodaja.cz.