fantasy 2437944 640

Pokud jsme se rozhodli začít tzv. na sobě pracovat měli bychom si uvědomit důležitost našich  emocí. V žádném případě bychom je neměli potlačovat. Měli bychom se je naučit s láskou přijmout a uvědomit si, že je můžeme s ještě větší láskou propustit. Mnohdy naše emocionální těla, překypují zraněními a traumaty s minulosti. Často si je již nevědomky neseme z dětství.

Rozdíl mezi emocemi a pocity   Emoce jsou energie, které mají jasný projev ve fyzickém těle.   Pocity naproti tomu, jsou jiné povahy a stejně tak jsou odlišně vnímány. Pocity jsou tišší než emoce. Je to jako šepot duše, který vás oslovuje prostřednictvím jemného cítění, vnitřního vědění či náhlé intuitivní činnosti, která se ukáže později jako velmi moudrá.

Emoce jsou reakcemi na situace, které ve skutečnosti ani nechápete. Představte si, že vás někdo urazí a nečekaně zraní vaše city. Vy se začínáte hněvat. Ve svém těle to můžete cítit velmi zřetelně. V určitých místech vašeho  najednou pocítíte nepříjemnou energii.

Emoce prožíváme jako něco velmi intenzivního a dramatického. Mohou to být záchvaty úzkosti, strachu, zlosti, lítosti a pod. Ve chvíli, kdy jste vysoce emocionální, naplňuje vás druh energie, která, pokud není uvolněná se ukládá ve vašem těle a ve vaší buněčné paměti.

Emoce by neměly být souzeny či potlačovány. Emoce jsou důležitou částí vás jako lidských bytostí a jako takové musí být respektovány a přijímány. Můžete se na své emoce dívat jako na děti, které potřebují vaši pozornost a respekt a vaše vedení.

Na emoci je nejlépe pohlížet jako na energii, která k vám přichází pro léčení. Proto je důležité, abyste emocí nebyli zcela pohlceni, ale aby vám zůstala schopnost pohlížet na ni z neutrálního postoje. Je důležité, abyste zůstali vědomí. Neměli byste potlačovat emoce, ale stejně tak byste se jimi neměli nechat přemoct a ubližovat svými emocemi druhým lidem.

Bojujete-li s emocí , může se to obrátit proti vám několika způsoby. Nakonec ji nedokážete udržet vně. Bude se sama projevovat ve vašem těle jako bolest či napětí nebo jako depresivní pocit. Když se cítíte na dně nebo často unavení je to jasná známka toho, že potlačujete nějaké emoce.

Je důležité si uvědomit, že energie, která uvízla v emoci, se chce pohybovat. Tato energie chce být uvolněna a tak klepe na vaše dveře jako fyzická stížnost nebo pocit napětí či deprese. Můžeme se sami zkusit této emoce zeptat - kdyby jsi mohla mluvit, co by jsi mi chtěla říci, co by jsi mě měla naučit ?

Možná že uslyšíme tichou odpověď ve vaší mysli nebo zaregistrujete nějaký pocit.

Podstata spirituálního růstu je, že nic nepotlačujete, ale zároveň za to přebíráte plnou zodpovědnost. cítím tohle, jsem si vybral tuhle reakci, a tak ji mohu změnit.

Spojte se s vašimi emocemi a převezměte za ně zodpovědnost. Nenechte se ovládat nevědomými emocionálními zraněními, která si v sobě ukládáte a blokují vaši cestu k vnitřní svobodě. Je to vaše vědomí, co léčí. Nikdo jiný nedokáže obnovit moc nad vašimi vlastními emocemi než vy sami.

Stát se celistvými a svobodnými na emocionální úrovni je jeden z nejdůležitějších aspektů duchovního růstu.