heart 2372134 640Jak vypadá život založený na energiích srdce?

Před několika lety dosáhla naše věda radikálního a revolučního objevu, který mění vše, co jsme si doposud mysleli sami o sobě a o světě, který nás obklopuje. Zjistilo se, že v oblasti srdečního svalu dochází k vytváření vysoce pozitivních druhů emocí, jako je vděčnost, uznání, soucítění nebo láska. Tyto emoce dokážou emitovat velmi specifické magnetické pole v rámci lidských orgánů, které je spojité povahy s magnetickým polem naší planety.Magnetické pole Země ovlivňuje prakticky všechno od klimatu, ledových příkrovů či pohybu mořské hladiny. Toto zvláštní pole spojuje veškerý život na Zemi od stébla trávy, mravence, křečka až po lidskou bytost. Pakliže se více lidí naladí na výše uvedené typy pozitivních emocí, dojde ke vzniku velmi specifických vibrací, které se nazývají „soudržnost“.

Tato zvláštní frekvence může být dokonce i změřená. Dosahuje přesně 0,10 Hz. V našem lidském těle panuje nepřetržitě po celou dobu našeho života mezi srdcem a mozkem. Přesně tyto frekvence byly zachyceny několik hodin před katastrofou dne 11. září 2001 na mnoha místech celého světa. Souběžně s tím byly zachyceny významné změny v magnetickém poli Země. Tenkrát si nikdo nedokázal vysvětlit, proč se tak stalo.

Na základě výše uvedených zkušeností vznikl globální projekt, který se jmenuje „Globální iniciativa pro soudržnost“. Tento projekt si klade za cíl naučit lidského jedince produkovat takové emoce, které by evokovaly maximální soulad mezi jejich vědomím a projevem každodenního života.

Gregg Braden -odkaz celý článek

https://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/4578-rozhovor-s-greggem-bradenem-na-ceste-do-stredu-galaxie-a-rok-2012-2/