srdceElektromagnetické vlny, které vycházejí z našeho SRDCE, jsou tvořeny emocemi, pocity a přesvědčeními. Naopak lektromagnetické vlny, které vycházejí z našeho mozku, jsou tvořeny myšlenkami. 
Jsme vlastně vysílači a přijímači těchto energií. A podle zákona rezonance si vše hledá stejně kmitající energii a vzájemně se přitahuje.

Magnetické pole SRDCE je 5.000x silnější než magnetické pole mozku. Elektrické pole SRDCE je 60x silnější než elektrické pole mozku. Pocit je tedy daleko větší magnet než myšlenka.  Pocity z hloubi našeho SRDCE mají zásadní vliv na náš život, ať jsou jakékoliv. Vnímejme energii, kterou vyzařujeme. Ta se nikdy

nevytratí! Dle zákona o zachování energie se může pouze přeměnit.  Jsme mnohem víc než pouhá hmota, kterou vidíme. Je velice důležité si uvědomit, v jaké vlastní vibraci se nacházíme a jaké rezonanční pole vědomě, ale i nevědomě, vytváříme.Nejsilnější emoce, která existuje, je LÁSKA.

Opravdové vztahy s jinými lidmi trvají, pokud v nich převládá rovnováha. To nejlepší, co pro takové vztahy můžeme udělat, je najít rovnováhu sami v sobě, ve svém středu – v SRDCI. Pak pocítíme vyrovnanost, stabilitu, radost, lásku. Jak k sobě, tak i ke všem bytostem. Nerovnováha či nesoulad sami se sebou totiž narušuje naši celkovo rovnováhu, naše zdraví  a také náš vztah ke světu kolem nás. .

Opravdový člověk se snaží ovládnout sebe a nikoliv druhé. Skrze SRDCE poznáte sebe a sebe poznáte jen tehdy, půjdete-li do svého nitra. Čím více jdete dovnitř, tím více jste osobitější člověk. 
Všechny překážky jsou v nás a jsou užitečné, protože po transformaci se z nich stávají prostředky k další cestě. Nebojujte! Když bojujete, musíte se zastavit. Snažte se pochopit poznání, které je Vám přirozeně dáno. Díky tomu, co je Vám dáno, dosáhnete toho, čeho máte na dosah. Je to dobrý výchozí bod.

Utíkate-li předtím, co je na začátku, nedostanete se k cíli.  - autor OSHO

www.studiodaja.cz