moon 1815984 640Pozitivní myšlení je schopnost se soustředit více na to co máme, než na to co nemáme. Uvědomovat si, kdy jsme šťastní a dokázat si vážit všeho, co v současnosti máme. Je to také schopnost si brát ze života ponaučení a objevit vždy něco dobrého i na těch nejbolestnějších zkušenostech.

Také každá myšlenka je vibrace. Všechno, na co myslíme, se stává skutečností, protože to předává světu určitou vibraci, která se „shlukuje“ s dalšími vibracemi podobné frekvence. Na základě toho se pak vibrace spojí a vytvoří to, na co jsme mysleli.

Zákon přitažlivosti je nejmocnější zákon Vesmíru. Vše je energie, která se nikam nikdy neztrácí. Ve Vesmíru vše spolu navzájem komunikuje prostřednictvím vibrací energie. Všechny naše orgány, buňky našeho těla, živočichové, rostliny a veškerá hmota kmitá na různých frekvencích, kmitočtech. Vše co s námi rezonuje, přitahujeme do svého života. Ať chceme či nechceme. Mnohdy to není pro nás pozitivní. Pokud máme v sobě negativní energii, kterou v sobě neseme, můžeme na základě této vibrace k sobě přitáhnout nepříjemné situace. Proto je velmi důležité, aby jste věděli v jaké vlastní vibraci se nacházíte. Sami pak vědomě, či nevědomě vytváříme ve svém životě rezonanční pole událostí. V jaké vibraci se nacházíme nám napoví naše vlastní  emoce a naše pocity. Sídlem našich pocitů je náš největší energetický zdroj a to je naše srdce. Srdce je obklopeno energetickým polem o průměru dva a půl metru. Jeho elektrická síla ( EKG) je  šedesátkrát silnější než elektrický signál mozku ( EEG). Magnetické pole srdce je dokonce 5000 krát silnější než pole mozku. Vědci dokázali, že naším srdcem vysíláme více energie, než naším mozkem.  Elektrická a magnetická pole vysílaná srdcem komunikují i s dalšími  orgány našeho těla. Vědci dokázali že existuje spojení mezi mozkem a srdcem a naší chemickou továrnou v našem těle ( hormony, Endorfiny a pod.) Mozek nejedná samostatně, ale na základě signálů našeho srdce, informace jsou předávány prostřednictvím emocí. V těchto emocích jsou obsaženy informace, kterými srdce sděluje mozku a ostatním orgánům, co naše tělo v daném okamžiku potřebuje.

Vaše přesvědčení a emoce mají pětitisíckrát větší sílu než vaše myšlenka. Pokud zažíváme negativní emoce, jako je strach, pocit vinny, zloba, lítos, nenávist a pod. tak mají tyto emoce převahu před všemi myšlenkami. Další skutečnost, která  nás silně ovlivńuje jsou naše přesvědčení, kterým věříme a které ovlivňují náš život. Naše srdce je prostředníkem, který přeměňuje veškerá naše přesvědčení a pocity na elektrické a magnetické kmitání a vlny.To vše vyzařujeme do prostoru. To co vibrujeme vlastně přitahujeme. Pokud vaše vědomá mysl chce například  spousty peněz, ale vaše tělo vyzařuje emoci strachu nebo negativní přesvědčení o penězích  nebo o lidech, kteří je vlastní, nikdy se vám vaše přání nemůže splnit.  Například.strach, že přijdu o peníze. Věřtě, že si opravdu přitáhnete zloděje, který vás okrade nebo kamaráda, kterému půjčíte a on vám to nevrátí.

Uvědomme si tedy, že když se na cokoliv soustředíme, nevědomky to zhmotňujeme a posilujeme. Ale můžeme vytvořit jak negativní tak pozitivní situace.To je Zákon přitažlivosti. Bohužel pokud naše podvědomá  mysl není ve vibračním souladu s myslí vědomou - přitahujeme spíš to co nechceme než to co chceme.

Uvědomme si tedy, že když se na cokoliv soustředíme, nevědomky to zhmotňujeme a posilujeme. Ale můžeme vytvořit jak negativní tak pozitivní situace.To je Zákon přitažlivosti. Bohužel pokud naše podvědomá  mysl není ve vibračním souladu s myslí vědomou - přitahujeme spíš to co nechceme než to co chceme.

Existují techniky, jak se dostat do vibračního souladu s tímto Zákonem, tak abychom se stali záměrnými tvořiteli naší reality. Nejrychlejší zkratkou v této cestě je práce s našemi emocemi.