thick 373064 640

Naše nadváha má souvislost  se skrytou emocionální zátěží. V hlubinách našeho podvědomí je spousty podvědomých programů, které nás, ať chceme nebo ne, ovlivňují.  Nadváha je ochrana našeho těla. Pokud nám chybí zdravá sebeláska, odmítáme sami sebe takové jaké jsme, cítíme sami k sobě nenávist, sebeodmítání a potlačujeme nevyřešené emocionální traumata v

face 730801 640Před pár dny za mnou přijela bývalá klientka do kanceláře na kávu. Povídali jsme o všem možném a ona prohlásila, že EFT terapii by potřebovala minimálně polovina lidí od nich z práce. Pracovní prostředí, je velmi často plné stresu a napětí. Vyprávěla, že častokrát  v trhne do kanceláře jejich nadřízený, je arogantní hledá chyby i tam kde nejsou a vyhrožuje, že na pracáku je lidí dost a pod. Většinou si " vyleje svoje nálady" a jde pryč. Emoce a myšlenka je energie. To už si  dnes díky kvantové fyzice někteří lidé uvědomují. Vše je propojeno v našem kvantovém poli a žádná tato energie se neztrácí. Naše emoce a myšlenky silně ovlivňují náš život. Doslova si silou našich přesvědčeních  a myšlenek tvoříme svoji realitu. Naše emoce prožíváme každý den.  Bohužel i tento šéf způsobuje, že  v zaměstnancích probudí jejich zpětnou emoční reakci ( oni, většinou z pozice podřízeného člověka, jsou nuceni, když nechtějí přijít o práci ji potlačit). Mnohdy potlačujeme vztek, strach, bezmoc, že přijdeme o práci, lítost  že nejsme dost dobří a pod.


sunflower 111215 640Co je štěstí? Muška jenom zlatá!
  Známé rčení z úžasného filmu Škola základ života.Co je štěstí?  Jsou to chemické sloučeniny zvané neurotransmitery. Mezi nejdůležitější neurotransmitery patří acetylcholin, aminokyseliny glycin a kyselina glutamová, katecholaminy dopamin, noradrenalin a adrenalin a biogenní kyselina gama-aminomáselná (GABA), β-alanin, histamin a serotonin.- viz info(https://cs.wikipedia.org/wiki/Neurotransmiter) . U nás nejznámější jsou Serotonin, který navozuje pocity klidu, pohody a vzájemné sounáležitosti. Příznivě ovlivňuje také spánek, bolest, ale třeba i apetit a chuť k jídlu.

Endorfin  - někdy se označuje za nejsilnější legální přírodní drogu. A tělo si jí umí vyrobit samo. Na rozdíl od těch umělých na ně nevzniká tolerance, tudíž jsou účinné vždy a nevedou k závislosti. Můžeme si ho vytvořit třeba i čokoládovým dortem (v těle se vám zvýší hladina cukru v krvi, to vyvolá tvorbu endorfinu) nebo i adrenalinovým sportem. Tento hormon vyvolává pocity pohody, vede k navýšení životní energie až euforie. Zmírňují bolest, deprese a úzkost. 

Další úžasný hormon štěstí je Dopamin. Nejvíce se uvolňuje při sexu. Jeho tvorbu též ovlivňuje nikotin a kouření ciaret(proto mají kuřáci potřebu vychutnat tu slast při své cigaretce) Také se vyplavuje v okamžiku, kdy jste odměněni, přičemž odměna může mít jakoukoli formu – dobrá známka ze zkoušky i radost z vítězství, dárek na který se těšíte apod. Byl uskutečněn zajímavý výzkum a potvrdilo se, že se tento hormon uvolňuje též u žen při radostném nakupování (výprodeje, akce slevy), to pak jsme blahem bez sebe.

Všechny tyto hormony velmi pozitivně ovlivňují funkce všech orgánů v našem těle. Tudíž i vaše fyzické zdraví je v dobré kondici. Naopak, pokud je naše tělo ve stresu, uvolňuje se v těle stresový hormon kortizol. Tělo přepíná do režimu - boj nebo útěk. V malé míře je tento hormon potřebný, protože má za úkol po odeznění nebezpečí pomoci našemu tělu nastolit zpět do rovnováhy všechny funkce v těle. Opakem je když naše tělo vysílá neustále pocit nebezpečí a tento hormon je do těla posílán ve velkých a stálých dávkách. To pak má za následek většinu civilizačních chorob. Srdeční a cévní potíže, obezita, chronický stres, neplodnost, porucha imunity, spánku apod. Na základě dlouhodobého stresu prožíváme řadu negativních emocí, jako je strach, obava, úzkost, zloba, vztek, pocit viny, lítost a pod. Všechny tyto emoce jsou energie, které se ukládají v našem těle.

Jestliže se s vámi před 20 léty rozešel partner (partnerka) a vy jste mu ještě nebyli schopni odpustit a stále vám tato křivda leží tzv. v žaludku, nemůžete ji strávit, nosíte tuto informaci ve své buněčné paměti.

Každá buňka v našem těle má svou buněčnou paměť. Buňky v našem těle se po určité době neustále obnovují, ale pokud se do nové buňky zkopíruje původní informace křivdy a zloby, ovlivňuje funkci buňky nadále. Pak se může stát, že vaše žlučníkové potíže vás zlobí řadu let. Je to vlastně nezpracovaná informace na energetické úrovni. Pokud budete schopni přijmout situaci, která se vám stala a odpustit dotyčnému, ke kterému stále cítíte zlost, uvolníte tuto energii z vaší buněčné paměti a dovolíte vašemu tělu dokonalou obnovu. Proto mají pro nás naše emoce neskutečný váznam. Když jdeme do

rays 516326 640

 18.3.2018  Základní kurz metody EFT pro vlastní použití.

Metoda, která je tolik odlišná od jiných metod, vypadá, pro neznalé trochu legračně, ale je překvapivě rychlá, účinná a přitom hledá pravou příčinu problému uvnitř vašeho těla a mysli. Pomocí EFT se pracuje jak s psychikou, tak i s fyzickým tělem a tak dochází k uvolnění negativních emocí, úlevě a osvobození od problému. Pomocí jemného poťukávání meridiánových bodů a práce s psychikou stimuluje jemnohmotné energie v lidském těle. Dá se použít na jakýkoliv emoční, fyzický a psychický problém.

Jak metoda EFT funguje?

fireworks 2223570 640

Nápis na zdi kostela sv. Pavla v Baltimoru L. P. 1692  

Pokojně kráčej hlukem a spěchem kolem sebe, nenech se rušit.

Pamatuj kolik míru může být v tichu.

Buď sám sebou.

Nepodvoluj se a přitom vycházej se všemi.

Řekni svou pravdu klidně a jasně.

Naslouchej druhým, byť hloupým a nevědomým, neboť  oni mají svůj příběh k vyprávění.